Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Wałcz ogłasza zapytanie cenowe na: Usługi komunalne wywozu osadów, czyszczenia kanałów odpływowych, czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY

1. NAZWA I ADRES: Gmina Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2580241, faks 067 2580241.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi komunalne wywozu osadów, czyszczenia kanałów odpływowych, czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zakres rzeczowy obejmuje :

A/   świadczenie usług wywozu osadów z oczyszczalni obsługiwanych przez Gminę Wałcz na składowisko w m. Piła , zapis na składowisko w m. Piła należy rozumieć jako kompostownik Spółki  Wodno Ściekowej „GWDA”  Spółka z.o.o. przy ul. Na Leszkowie 4 , 64-920 Piła  .( szacunkowa ilość – 10.000 tono kilometrów ) Osady wytworzone na oczyszczalni w miejscowościach – Nakielno, Lubno, Wiesiółka i Wałcz Drugi.

B/  usługi czyszczenia pompowni  i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnych zarządzanych przez  Gminę Wałcz ( szacunkowa ilość – 650 godzin. ) Lokalizacje pompowni ścieków miejscowościach : Szwecja – sztuk 9, Górnica – sztuk 1, Boguszyn- sztuk 1 , Karsibór sztuk 5, Kłębowiec – sztuk 1, Dzikowo – sztuk 1, Gostomia – sztuk 1, Chwiram sztuk 1, Nakielno sztuk 2, Strączno – sztuk 3, Rutwica – sztuk 2, Wałcz Drugi – sztuk 1, Kołatnik sztuk 1  + sieci kanalizacyjne w ww. miejscowościach i sieci tłoczne tranzytowe

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy do 31.12.2015.

 WADIUM – brak

ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz u p. Marka Pawlik.

Termin składania ofert: 22.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz. Urząd Gminy Wałcz. ul. Dąbrowskiego 6. 78-600 Wałcz.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ usługi komunalne.doc (DOC, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-01-14 15:23:06 141KB 161 razy
Wynik postępowania
1 Wynik wyboru oferty.doc (DOC, 36.KB) 2015-01-23 17:22:55 36.KB 521 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 14-01-2015 15:23:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 14-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 23-01-2015 17:22:55