Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie cenowe: Likwidacja dwóch ujęć wód podziemnych na działkach nr 14/37 i 14/39 położonych w obrębie 0026 Lubno . Podstawą wykonania robót jest decyzja Starosty Wałeckiego NR OS.6341.70.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

znak sprawy GK. ZP . 271.1.15.2015                             

 

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający       GMINA WAŁCZ . ul. Dąbrowskiego 8, 78 – 600 Wałcz

Nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest :  Likwidacja dwóch ujęć wód podziemnych na działkach nr 14/37 i 14/39 położonych w obrębie 0026 Lubno . Podstawą wykonania robót jest decyzja Starosty Wałeckiego NR OS.6341.70.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.    

Wszystkie pozyskane materiały pochodzące z likwidacji ujęć wodnych będą stanowiły własność WYKONAWCY .  Należy przez to rozumieć wszystkie materiały nadające się do dalszego ich wykorzystania jaki i przeznaczone do utylizacji .

 3. Termin realizacji zamówienia – do 60 dni od dnia podpisania umowy

 4. Okres gwarancji – 12 miesięcy od dnia odbioru .

 

Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , 78 – 600 Wałcz do dnia 14 maja 2015 roku do godziny 10,00.

Termin otwarcia ofert – 14 maja 2015 roku godzina 10,15 sala narad pok. Nr 2 Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 w Wałczu.

Warunki płatności: Po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od złożenia faktury . Nie przewiduje się zaliczki.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pan Marek Pawlik tel. 067 – 258 02 41

   

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na według własnej kalkulacji w oparciu o załączony projekt robót geologicznych  .

W kalkulacji należy uwzględnić wartość pozyskanych materiałów  do dalszego ich wykorzystania. ( likwidacja za pozyskany materiał z dopłatą Zamawiającego ).

 

 

Treść oferty:

 

  1. nazwa wykonawcy.................................................................................................................

2.adres wykonawcy................................................................................................................

3 NIP       ................................................................................................................................

4 regon        

5 nr rachunku bankowego......................................................................................................

6Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto...................................... zł (słownie złotych..............................................................

............................................................................................................... )

Podatek VAT................................ zł (słownie złotych..............................................................

............................................................................ )

Cenę brutto.................................... zł (słownie złotych..............................................................

........................................................................... )

 

7.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.

 

                                      dnia...........................

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zapytanie cenowe.doc (DOC, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-23 14:49:21 24.KB 89 razy
2 Dokumentacja geologiczna.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-23 14:50:46 1.9MB 139 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 23-04-2015 14:49:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 23-04-2015 14:50:46