Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa ścieżki dla pieszych w miejscowości Gostomia.

 

GK.ZP.271.17.2012

Wałcz, dnia 26.06.2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zamawiający :

Gmina Wałcz

reprezentowana przez

p. Piotra Świderskiego – Wójta Gminy Wałcz

Adres :

ul. Dąbrowskiego 8

78 0 600 Wałcz

tel.( 067 ) 258 02 42, fax ( 067 ) 258 02 41,

e-mail : ug.marek@wp.pl

województwo zachodniopomorskie,

powiat wałecki

 

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

 

  1. Przedmiot zamówienia :

Przebudowa ścieżki dla pieszych w miejscowości Gostomia ”

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV - 45.22.20.00-9

2. Termin wykonania – od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2012 r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Marka Pawlik w Urzędzie Gminy przy ul. Dąbrowskiego 6 pok. Nr 1, w dniach roboczych od godziny 7.30 – 15.30.

4. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz złożą wymagane oświadczenia i dokumenty.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium .

7. Zamawiający nie żąda wniesienia ZNWU.

8. Kryteria oceny ofert :

- cena wykonania zamówienia = 100 %.

9. Oferty należy składać do dnia 11.07.2012r do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2012r o godzinie 10.15 w sali konferencyjnej. Nr 2.

11. Termin związania ofertą – do 30 dni licząc od dnia składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 230KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-26 15:04:07 230KB 107 razy
2 POZWOLENIE NA BUDOWĘ.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-26 15:10:51 1.3MB 163 razy
3 PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚĆ RYSUNKOWA.pdf (PDF, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-26 15:10:51 3.4MB 97 razy
4 PROJEKT BUDOWLANY.pdf (PDF, 4.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-26 15:10:51 4.1MB 389 razy
5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-06-26 15:10:51 1.3MB 110 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty.doc (DOC, 36.KB) 2012-07-11 15:31:24 36.KB 856 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 26-06-2012 15:04:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-07-2012 15:31:24