Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Gminie Wałcz

ZARZĄDZENIE NR  44 /2022

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 11 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Gminie Wałcz

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zarządza się co następuje:
§ 1.
Wprowadza się „ Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024 w Gminie Wałcz” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Nadzór nad wprowadzeniem planu powierza się Koordynatorowi ds. dostępności w Gminie Wałcz.
§ 3.
Plan o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2022
 Wójta Gminy Wałcz
z dnia 11 kwietnia 2022 roku

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W URZĘDZIE GMINY WAŁCZ NA LATA 2022-2023

 

Każdego dnia dostrzegamy konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi z innymi korzystać z życia publicznego. Wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami został opracowany Plan działania, który ma na celu zdiagnozowanie obszarów, które w sposób niewystarczający wspierają wyżej wymienione osoby.

Konsekwencją będzie zakreślenie odpowiednich działań korygujących.

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz.U. z 2020r. poz. 1062), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan działania na rzecz poprawy dostępności
Lp.
Zakres działań
Realizujący zadanie
Sposób realizacji
Termin realizacji

1.

Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Wałcz.

Koordynator ds. dostępności we współpracy z jednostkami organizacyjnymi.

Analiza stanu obiektów Gminy Wałcz wraz budynkami jednostek organizacyjnych Gminy  pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów prawa.

Realizacja w całym okresie działania.

2.

Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności, informatyk

Publikacje tekstów, załączników zapewniających dostępność cyfrową. Wprowadzenie opisu alternatywnego do grafik na stronach.

Realizacji w całym okresie działania.

3.

Obsługa osób niesłyszących (głuchoniemych).

Koordynator ds. dostępności

Zawarcie umowy z Polskim Związkiem Głuchych na świadczenia usług tłumacza języka migowego w zakresie PJM

Wykonano

4.

Obsługa osób niedosłyszących.

Koordynator ds. dostępności

Zakup przenośnej pętli indukcyjnej do Urzędu Gminy Wałcz

Wykonano

5.

Obsługa osób niewidomych i niedowidzących.

Koordynator ds. dostępności

Sporządzenie planu rozmieszczenia pomieszczeń oraz oznakowanie poszczególnych pomieszczeń za pomocą tabliczek/ naklejek w alfabecie Braille`a.

W trakcie realizacji

6.

Oznaczenie schodów, drzwi wejściowych w budynkach należących do Gminy Wałcz.

Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatami

Oznakowanie taśmą kontrastową początku i końca biegu schodów, drzwi oszklonych

W trakcie realizacji

7.

Uwzględnienie trudności osób ze szczególnymi potrzebami podczas imprez plenerowych.

Koordynator ds. dostępności we współpracy z referatem ds. gospodarki wodno- ściekowej

Zakup przenośnej kabiny toaletowej dla osób niepełnosprawnych.

Wykonano

8.

Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz wspierania osób ze szczególnymi potrzebami .

Koordynator ds. dostępności

Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych , Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobnie ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania

9.

Zapewnienie ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności, inspektor ds. BHP

Opracowanie szczegółowych zasad ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.

Wykonano

10.

Uwzględnienie trudności osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych.

Koordynator ds. dostępności, pracownicy merytoryczni

Określania w treściach umów warunków służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnianiem minimalnych wymagań o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1062 )

Realizacja w całym okresie działania.

 

11.

Określenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności we współpracy z pracownikami  Urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Wałcz

Działania zmierzające pozyskiwaniom środków zewnętrznych w szczególności z:

  • Funduszu Dostępności
  • Funduszy Unijnych
  • PFRON-u
  • Z dotacji celowych z budżetu Państwa

Realizacja w całym okresie działania

12.

Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Wałcz w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności, kierownicy jednostek organizacyjnych

Bieżący kontakt z jednostkami organizacyjnymi, przesyłanie informacji, organizacja spotkań roboczych.

Realizacja w całym okresie działania

13.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

nagrań Rady Gminy Wałcz.

Koordynator ds. dostępności,

pracownik Biura Rady,

informatyk

Transkrypcja dźwięku na tekst z nagrań obrad Rady Gminy Wałcz

Realizacja w całym okresie działania

14.

Szkolenia z zakresu dostępności.

Koordynator ds. dostępności, informatycy, kierownicy jednostek organizacyjnych

Udział w webinariach, warsztatach, konferencjach itp. z zakresu tematyki dostępności

Realizacja w całym okresie działania

15.

Monitorowanie działalności w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator ds. dostępności

Prowadzenie narad i spotkań z kadrą kierowniczą Urzędu oraz ekspertami z zewnątrz

Realizacja w całym okresie działania

 

OPRACOWAŁA:  Zuzanna Klocek  -  Koordynator ds. dostępności
ZATWIERDZIŁ:  Jan Matuszewski  -  Wójt Gminy Wałcz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-04-2022 11:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zuzanna Klocek 11-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-04-2022 12:13:07