Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do Wójta Gminy Wałcz z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Do złożenia żądania można wykorzystać przygotowany przez Urząd wniosek.

Wniosek dostępny jest tutaj.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej realizowane jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Może nastąpić odmowa zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

LUB INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Urzędu Gminy Wałcz informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib Urzędu) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług przez Urząd), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 cyt. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku. Do złożenia wniosku można wykorzystać przygotowany przez Urząd druk.

Wniosek dostępny jest tutaj.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych zw. z zapewnieniem dostępności znajduje się poniżej:

 

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Urzędu Gminy Wałcz można składać w następujący sposób:

 1. drogą pocztową na adres:
  Urząd Gminy Wałcz
  ul. Dąbrowskiego 8 , 78-600 Wałcz,
 2. drogą elektroniczną na adres:
  1. Ogólny adres mailowy urzędu:  sekretariat@gminawalcz.pl
  2. Koordynatora do spraw dostępności: z.klocek@gminawalcz.pl
  3. Poprzez adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /w246a9xjr7/SkrytkaESP

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o zapewnienie dostepności cyfrowej.docx (DOCX, 20.94Kb) 2022-09-16 15:21:30 151 razy
2 Wniosek o zapewnienie dostepnosci archit. komunik.docx (DOCX, 20.72Kb) 2022-09-16 15:21:30 140 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-09-2022 15:19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zuzanna Klocek 15-09-2022
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-09-2022 15:24:21