Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kolno, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej
2 Decyzja środowiskowa
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Dębołęka o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
4 Obwieszczenie o terminie LX Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023
5 UCHWAŁA NR LVIII/399/2023 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
6 UCHWAŁA Nr LVIII/400/2023 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej
7 UCHWAŁA NR LVIII/397/2023 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 296 i 297 położonych w obrębie Nakielno w drodze przetargu nieograniczonego
8 Uchwała Nr LVIII/396/2023 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
9 Uchwała Nr LVIII/395/2023 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
10 ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany