Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Ogólny opis

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przepisy powyższej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Sposób i terminy udostępniana informacji publicznej

1. Formularz wniosku jest dostępny w plikach do pobrania ( poniżej )

2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż2 miesiące o dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieudostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej można złożyć w następujący sposób:

 1. W formie elektronicznej:

- na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminawalcz.pl

- za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej- ePUAP

 1. W formie pisemnej

- listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz

 1. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz w godzinach jego pracy

- poniedziałek- piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

Opłaty

W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępniania lub z koniecznością  przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie udostępnienie informacji publicznej, a także o umorzeniu postępowania, przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wałcz. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( przetwarzanie w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej)

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanego dalej RODO ) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wałcz z siedzibą w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,78-600 Wałcz.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem danych kontaktowych administratora lub mailowo na adres e-mail: z.klocek@gminawalcz.pl, telefonicznie tel. 67 258 02 41.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art.. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwalnych danych obowiązujących u Administratora. Minimalny okres to 5 lat.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
 • Dostępu do danych na zasadach określonych w art. 15 RODO
 • Sprostowania danych, na zasadach określonych w  art. 16 RODO
 • Usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO
 • Ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

( adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie informacji publicznej, a w przypadku odmowy udzielenia informacji publiczne, niepodanie danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                                                            ( DZ.U.UE.L.2016.119 ) w skrócie RODO

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.doc (DOC, 36.00Kb) 2023-08-31 09:55:09 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-08-2023 09:55:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zuzanna Klocek 30-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-08-2023 09:56:03