Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia i komunikaty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania polegającego na budowie linii kablowych wraz z liniami światłowodowymi sterowania w kanalizacji teletechnicznej oraz siecią wyrównania potencjałów elektrowni zlokalizowanych na dz. 53, 82/6, 83/54, 102, 127, 158, 160, 162 obręb Ługi Wałeckie, dz. nr 3, 85/4, 229, 245, 247, 324 obręb Gostomia, dz. nr 324, 354 obręb Witankowo, dz. nr, 154/1, 157, 162/3, 170, 171, 172, 201, 207/5, 210/2, 213, 233/3, 238, 277/2, 302, 313, 315, 323/3, 8095/11 obręb Różewo 2024-05-20 14:11:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z złączeniami kablowo ZKP - 2 szt. oraz szafami SK4 i SKP na działkach nr 237/6, 236, 265, 58/2 położonych w obrębie ewid. Chwiram, gmina Wałcz 2024-05-09 09:14:51
dokument Ankieta oceny budynków i mieszkań, której celem jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu na terenie Gminy Wałcz 2024-04-19 14:19:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2024-04-16 11:48:29
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Wałcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2024-04-11 07:55:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa dwóch przepompowni wód opadowych w obrębie Witankowo, Gmina Wałcz. 2024-04-05 13:44:52
dokument OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wałcz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 2024-03-28 10:34:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Szydłowo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Nowy Dwór 2024-03-27 10:40:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej w obrębie Chwiram, Gmina Wałcz. 2024-03-25 13:47:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w obrębie geodezyjnym Wałcz 112, gmina Wałcz. 2024-03-04 15:07:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie szkoły Podstawowej o szyb windowy w obrębie geodezyjnym Chwiram, gmina Wałcz. 2024-02-28 14:59:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Nakielno, gmina Wałcz. 2024-02-28 14:58:26
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Popowo, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2024-02-15 11:46:18
dokument Pomoc dla rodzin - Wsparcie dla rodzin, w których stosowana była przemoc. 2024-02-13 12:43:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej w Szwecji, Gmina Wałcz. 2024-02-08 13:31:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie linii elektroenergetycznych kablowych i linii światłowodowych w obrębach geodezyjnych Wałcz 112, Chwiram , gmina Wałcz oraz w Mieście Wałcz. 2024-02-06 13:16:47
dokument HARMONOGRAM DYŻURÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ PRACOWNIA USŁUG TERAPEUTYCZNYCH MARIUSZ WIĄCEK 2024-02-06 11:32:17
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH W 2024 ROKU 2024-01-31 10:42:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa przepompowni w obrębie ewidencyjnym Witankowo, Gmina Wałcz. 2024-01-29 12:44:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie Remizy Wiejskiej w obrębie geodezyjnym Golce, gmina Wałcz. 2024-01-26 13:34:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o szyb windowy w obrębie ewidencyjnym Chwiram, Gmina Wałcz. 2024-01-24 09:29:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Nakielno, gmina Wałcz. 2024-01-19 09:17:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie linii i telekomunikacyjnych w obrębie geodezyjnym Wałcz 112, gmina Wałcz. 2024-01-16 09:10:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o szyb windowy w obrębie ewidencyjnym Strączno, Gmina Wałcz. 2024-01-11 12:52:08
dokument SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RAMACH GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (AUTOBUSOWYCH) NA TERENIE GMINY WAŁCZ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU 2024-01-10 08:35:12
dokument Informacja w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 2024-01-09 15:37:12
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku 2024-01-09 15:04:58
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu z dnia 18.12.2023 r. 2023-12-19 12:43:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stanowiska słupowego, kontenerowej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznej kablowej, linii kablowych, szaf i złącz kablowo-pomiarowych w obrębie ewidencyjnym Głowaczewo, Gmina Wałcz. 2023-12-12 15:17:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej, linii kablowych, szaf kablowych w obrębie ewidencyjnym Golce, Gmina Wałcz. 2023-12-12 15:13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: sieć wodociągowa na działkach nr 8342/3, 370, 1/23, 1/12, 1/20, 1/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołatnik, Gmina Wałcz. 2023-12-08 12:03:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz . w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę widowiskowo-konferencyjną na działce nr 86/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2023-12-08 11:54:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii elektroenergetycznych kablowych średnich napięć (SN) i budowa linii telekomunikacyjnych w obrębie ewidencyjnym Wałcz Drugi, gmina Wałcz oraz na działkach nr. 3783, 5620/1, 5620/2, 5619/2, położonych w obrębie ewidencyjnym gmina Wałcz, Miasto Wałcz. 2023-12-07 12:03:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa i przebudowa budynku remizy wiejskiej w Golcach na działkach nr 157/1 i 157/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Golce, Gmina Wałcz. 2023-12-07 11:54:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie szybu windowego w szkole podstawowej w obrębie geodezyjnym Strączno, gmina Wałcz. 2023-11-27 12:47:27
dokument Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031" 2023-11-24 11:40:27
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja". 2023-11-24 10:30:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku sali sportowej na salę widowiskową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz budowa drogi pożarowej z punktem czerpania wody do celów ppoż. na działce 86/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubno, Gmina Wałcz. 2023-11-21 10:16:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące Rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja 2023-11-20 13:55:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia charakteru wod Jeziora Chwiram znajdującego się na działkach o numerach ewidencyjnych 5/7, 5/9, 5/10, 5/11, 7/6, 8/91, 8/93, 14/7, 224/1, 231/12, 247/1, 247/2, 247/3, 253/3 obręb Chwiram, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie. 2023-11-07 13:43:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Gostomia, gmina Wałcz. 2023-11-07 09:11:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci kablowej w obrębie geodezyjnym Głowaczewo, gmina Wałcz. 2023-10-25 14:14:05
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz na lata 2017-2031". 2023-10-12 15:55:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej oraz linii oświetlenia na działkach , położonych w obrębie Szwecja, gmina Wałcz. 2023-10-12 14:51:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach , położonych w obrębie Czechyń, gmina Wałcz. 2023-10-11 11:42:53
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 9 października 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Łąki, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-10-10 15:56:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Witankowo, na którym zostanie dokonany wybór członków Rady Sołeckiej. 2023-10-02 15:00:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach , położonych w obrębie Czapla, gmina Wałcz. 2023-09-21 12:59:06
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci średniego ciśnienia na działkach , położonych w obrębie Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2023-09-18 14:39:57
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie wieży na działce , położonej w obrębie Rudki, Gmina Wałcz. 2023-09-15 13:27:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Łąki, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej. 2023-09-12 11:04:31
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 12 września 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Łąki, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-09-12 10:18:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Ostrowiec - Szwecja" 2023-09-06 15:14:02
dokument Obwieszczenie o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2023-08-24 15:11:05
dokument Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie o możliwości zgłoszenia kandydatury na urzędnika wyborczego w gminie Tuczno (powiat wałecki) 2023-08-23 14:54:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci kablowej w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2023-08-22 14:02:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : zmianie sposobu użytkowania przyłącza wodociągowego w obrębie geodezyjnym Kołatnik, gmina Wałcz. 2023-08-22 14:01:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowa wieży, budowa kontenera technicznego w obrębie geodezyjnym Rudki, gmina Wałcz. 2023-08-22 13:55:09
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dn90mm z rur PE100 na działkach , położonych w obrębie Czechyń, Gmina Wałcz. 2023-08-18 09:42:15
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Chwiram zlokalizowanego w gminie Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie. 2023-08-04 07:54:02
dokument Informacja o naborze kandydatów do Komisji Partnerów społeczno-gospodarczych ds. przygotowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 2021-2030 2023-07-31 08:07:02
dokument Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła! 2023-07-30 22:32:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji kontenerowej, linii kablowej w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2023-07-27 08:55:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazowej w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2023-07-27 08:53:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Czapla, gmina Wałcz. 2023-07-27 08:51:30
dokument ZAWIADOMIENIE O SPORZĄDZENIU NOWEJ KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO I O ZAMIARZE WŁĄCZENIA JEJ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2023-07-24 15:13:10
dokument Procedura składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II naborze 2023r. 2023-07-24 13:11:53
dokument Informacja dotycząca składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy 2023-07-11 09:40:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2023-07-11 07:45:34
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 13/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 30 czerwca 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-07-05 13:18:34
dokument KOMUNIKAT O WYDAWANIU ZAŚWIADCZENIA WÓJTA POTWIERDZAJĄCEGO OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI SOŁTYSA. 2023-06-28 12:53:01
dokument Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dot. Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla inwestycji pn.: "Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączenie miejscowości Wałcz" Część 4 : odcinek 5 węzeł "Mirosławiec" /bez węzła/ - węzeł "Wałcz Zachód" /bez węzła/. Odcinek realizacyjny nr 2: Piecnik (z węzłem) - Wałcz Zachód od km 80+000 do km 95+946, długość ok. 16 km 2023-06-27 12:10:48
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Laski Wałeckie, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa 2023-06-19 08:52:48
dokument Program Korekcyjno -Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wałeckim 2023-06-09 12:03:32
dokument Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wdrożenia procedury dla przekwalifikowania wskazanych przejazdów kolejowych do kategorii F (użytku niepublicznego) lub przeprowadzenia likwidacji przejazdu. 2023-06-07 15:43:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2023-06-02 08:00:25
dokument Sprzedaż końcową węgla 2023-05-23 07:48:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 12/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego na terenie działki nr 95 obręb 0051 Rutwica, gmina Wałcz. 2023-05-15 14:55:38
dokument Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym: Granty PPGR - środki UE - EFRR POPC na lata 2014-2020 2023-05-09 15:35:08
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosowo, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-05-09 13:35:12
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Nakielno, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-05-08 15:13:36
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Zdbice, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-28 11:10:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazowej, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2023-04-20 11:08:14
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wiesiółka, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:25:51
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Świętosław, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:24:03
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Strączno, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:22:47
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Rudki, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:19:37
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Prusinowo Wałeckie, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:16:57
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Ługi Wałeckie, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:14:15
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Laski Wałeckie, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:12:10
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Karsibór, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:11:12
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gostomia, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:09:09
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Golce, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:03:48
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Dzikowo, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-06 22:01:00
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Rutwica, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-05 21:45:22
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przybkowo, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-05 21:43:25
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Górnica, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-05 21:42:35
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Dobino, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-05 21:39:48
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Chude, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-05 21:39:01
dokument Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w dniu 7 kwietnia 2023 r. 2023-04-05 09:05:11
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Szwecja, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-04 17:32:33
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Różewo, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-04 17:30:19
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Ostrowiec, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-04 17:28:37
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Dębołęka, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-04 17:26:28
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czechyń, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-04 17:22:27
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Chwiram, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-04-04 17:20:37
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2023-04-04 12:54:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-04-03 08:18:00
dokument Zmiany w oprogramowaniu Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru obywateli Ukrainy - utrudnienia 2023-03-30 10:47:04
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Lubno, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-03-29 10:24:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2023-03-27 10:38:52
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kolno, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej 2023-03-24 10:23:33
dokument Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-02-16 14:34:51
dokument Informacja w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie mostu, w obrębie geodezyjnym Golce, gmina Wałcz. 2023-02-10 13:30:50
dokument Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach gminnych przewozów pasażerskich (autobusowych) na terenie Gminy Wałcz w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 20022 roku. - dokument stracił ważność 2023-02-07 14:22:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie świetlicy wiejskiej, w obrębie geodezyjnym Rudki, gmina Wałcz. 2023-02-02 07:50:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego systemu GSM-R na terenie działki nr 95 obręb Rutwica, gmina Wałcz, powiat wałecki,stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2023-01-31 13:46:29
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Witankowskiego i Jeziora Dobińskiego. 2023-01-25 16:03:14
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2023r. 2023-01-20 12:49:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2023-01-10 13:43:32
dokument Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - Dostawa (sprzedaż) węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. - dokument stracił ważność 2023-01-09 12:19:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2023-01-05 14:20:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2023-01-05 14:18:35
dokument Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu z dnia 28.12.2022r. - dokument stracił ważność 2023-01-02 09:16:43
dokument Zmiana godzin obsługi interesantów w Urzędzie Gminy. 2022-12-19 08:53:36
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia charakteru wód Jeziora Witankowskiego i Jeziora Dobińskiego położonych w obrębie Dobino, gmina Wałcz. 2022-12-13 10:33:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : utwardzeniu placu, w obrębie geodezyjnym Kołatnik, gmina Wałcz. 2022-12-06 13:51:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Ługi Wałeckie, gmina Wałcz. 2022-11-30 10:23:52
dokument WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ 2022-11-23 14:52:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2022-11-23 14:28:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Zdbice , gmina Wałcz. 2022-11-23 14:26:06
dokument Wniosek o zakup preferencyjny węgla 2022-11-07 09:37:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2022-10-28 14:10:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oświetlenia drogowego, w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2022-10-28 14:09:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Szwecja , gmina Wałcz. 2022-10-28 14:07:39
dokument Wniosek o zakup preferencyjny węgla 2022-10-27 10:10:52
dokument Informacja w sprawie uzyskania pomocy finansowej na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz - 2022 r." 2022-10-24 14:58:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : wykonaniu utwardzenia placu PSZOK wraz z jego odwodnieniem , w obrębie geodezyjnym Kołatnik , gmina Wałcz. 2022-10-13 12:49:17
dokument Informacja, iż we wszystkich lokalach mieszkalnych i budynkach stanowiących własność Gminy Wałcz oraz będących w jej zarządzie. Zostały przeprowadzone okresowe kontrole źródeł ogrzewania. 2022-10-07 12:45:19
dokument W dniu 5 października 2022r. nie będzie możliwości obsługi interesantów na stanowisku ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2022-10-04 13:25:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie geodezyjnym Kołatnik, gmina Wałcz. 2022-09-23 08:27:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie wieży telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Dębołęka, gmina Wałcz. 2022-09-06 14:55:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Wałcz 112, gmina Wałcz. 2022-08-26 09:38:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie świetlicy wiejskiej, w obrębie geodezyjnym Kłosowo, gmina Wałcz. 2022-08-26 09:33:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie wieży telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Ługi Wałeckie, gmina Wałcz. 2022-08-23 09:27:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego w obrębie geodezyjnym Szwecja Gmina Wałcz. 2022-08-18 09:48:42
dokument DODATEK WĘGLOWY 2022-08-18 09:43:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej Nn-0,4kV oświetlenia drogowego wraz z posadowieniem latarni oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Ostrowiec Gmina Wałcz. 2022-08-17 09:05:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Dębołęka gmina Wałcz. 2022-08-02 14:34:15
dokument Zawiadomienie w sprawie możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Ługi Wałeckie gmina Wałcz. 2022-07-27 11:40:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej , w obrębie geodezyjnym Kołatnik , gmina Wałcz. 2022-07-18 10:18:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej , w obrębie geodezyjnym Wałcz 112, gmina Wałcz. 2022-07-08 10:58:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie świetlicy wiejskiej, w obrębie geodezyjnym Kłosowo gmina Wałcz. 2022-06-29 11:34:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie Szwecja, gmina Wałcz. 2022-06-21 10:11:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie linii kablowych , stacji transformatorowej, złączy kablowo-pomiarowych w obrębie Rudki, gmina Wałcz. 2022-06-08 10:03:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oddziału przedszkolnego, w obrębie geodezyjnym Chwiram gmina Wałcz. 2022-06-08 09:52:00
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Różewie. 2022-06-08 09:47:59
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Chwiramie. 2022-05-26 10:45:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oddziału przedszkolnego , w obrębie geodezyjnym Chwiram, gmina Wałcz. 2022-04-28 13:16:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Witankowo gmina Wałcz. 2022-04-28 09:36:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2022-04-27 10:07:18
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej , w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2022-04-11 14:27:55
dokument Zawiadomienie w sprawie możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Witankowo gmina Wałcz. 2022-04-04 13:33:08
dokument Wypłata świadczeń pieniężnych dla Polaków za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-03-24 15:21:13
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-21 15:35:58
dokument UWAGA: Reorganizacja pracy na stanowisku: Dowodów osobistych i Ewidencji ludności 2022-03-16 18:57:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Witankowo gmina Wałcz. 2022-03-11 13:31:01
dokument SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W RAMACH GMINNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH (AUTOBUSOWYCH) NA TERENIE GMINY WAŁCZ W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU 2022-02-28 12:16:39
dokument Informacja o możliwość odpłatnej utylizacji zalegających opon z maszyn/ urządzeń rolniczych / pojazdów powyżej 3,5 t 2022-02-24 09:05:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Kłebowiec, gmina Wałcz. 2022-02-18 14:56:00
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2022r. 2022-01-13 10:12:23
dokument OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU Z DNIA 29.12.2021r. - dokument stracił ważność 2022-01-03 10:24:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazowej, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2021-12-30 07:33:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola wraz z łącznikiem oraz zbiornika przeciwpożarowego w obrębie geodezyjnym Karsibór, gmina Wałcz. 2021-12-17 10:44:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie schodów zewnętrznych świetlicy, w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2021-12-17 10:43:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : przebudowie mostu drogowego, w obrębie geodezyjnym Golce, gmina Wałcz. 2021-11-16 14:37:37
dokument Informacja w sprawie uzyskania pomocy finansowej na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz - rok 2021". 2021-11-16 13:23:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej w obrębie geodezyjnym Ostrowiec , gmina Wałcz. 2021-11-03 09:11:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP, na terenie działki nr 333/8 w obrębie geodezyjnym Strączno , gmina Wałcz. 2021-10-26 08:20:57
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 15 października 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kłębowiec, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa 2021-10-19 16:07:58
dokument CYFROWA GMINA - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym 2021-10-19 11:37:56
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 14 października 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wałcz Drugi, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa 2021-10-15 09:38:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Gostomia, gmina Wałcz. 2021-10-06 14:32:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2021-09-30 10:26:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej na liniach kolejowych PKP, na terenie działki nr 333/8 w obrębie geodezyjnym Strączno , gmina Wałcz. 2021-09-29 12:20:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie świetlicy w obrębie geodezyjnym Kłębowiec , gmina Wałcz. 2021-09-29 09:11:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w obrębie geodezyjnym Golce gmina Wałcz. 2021-09-02 08:48:20
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA PUNKTU INFORMACYJNEGO KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2021-09-01 15:15:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 sierpnia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa ? remont drogi 2306Z na odcinku DK10 2021-08-26 12:23:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Dobino, gmina Wałcz. 2021-08-19 13:58:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie szkoły w obrębie geodezyjnym Gostomi , gmina Wałcz. 2021-08-19 13:50:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy w obrębie geodezyjnym Nakielno , gmina Wałcz. 2021-08-19 13:46:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2021-08-19 13:42:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 0,4kV w obrębie geodezyjnym Gostomia , gmina Wałcz. 2021-08-17 14:11:06
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-26 14:01:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie szlaku rowerowego, (Wałcz - Ostrowiec) w obrębie geodezyjnym Kołatnik, gmina Wałcz. 2021-07-22 10:01:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 0,4kV w obrębie geodezyjnym Zdbice , gmina Wałcz. 2021-07-12 12:17:20
dokument Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2021-07-08 10:50:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Chwiram( dz. 161, 162, 178/3, 270 ), gmina Wałcz. 2021-07-06 15:01:26
dokument Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 2021-07-02 00:00:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15 kV , w obrębie geodezyjnym Dobino , gmina Wałcz. 2021-06-30 14:29:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku turystycznego , na działkach nr 8364/2, 8364/3 8363, 8362/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kołatnik , gmina Wałcz. 2021-06-17 14:44:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie sali lekcyjnej do istniejącego budynku szkoły , na działce nr 188, położonej w obrębie geodezyjnym Gostomia , gmina Wałcz. 2021-06-17 14:41:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej , na działce nr 60/10 położonej w obrębie geodezyjnym Nakielno , gmina Wałcz. 2021-06-17 14:38:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej - wieży telefonii komórkowej, Operatora P 4, na działce 318/8 położonej w obrębie geodezyjnym Golce , gmina Wałcz. 2021-06-17 12:03:51
dokument INFORMACJA - TRWA NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021 2021-06-15 13:43:00
dokument ZAWIADOMIENIE O ZBIÓRCE FOLII ROLNICZYCH Z TERENU GMINY WAŁCZ 2021-06-15 12:57:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na na budowie biogazowni rolniczej na dz. 356/2 w obrębie geodezyjnym Dobino , gmina Wałcz. 2021-06-10 14:53:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na dz. 87/7, 86/2, 95, 165, 164, 166/3, 467, 468 w obrębie geodezyjnym Kłębowiec , gmina Wałcz. 2021-06-10 14:50:26
dokument Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej nr 22 - Konsultacje społeczne 2021-06-01 12:40:53
dokument Budowa obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22 - Konsultacje społeczne 2021-06-01 12:08:23
dokument Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wałcz 2021-05-31 12:00:46
dokument Informacja o możliwości zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Wałcz w wersji papierowej 2021-05-31 11:48:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej , w obrębie geodezyjnym Strączno , gmina Wałcz. 2021-05-31 09:32:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Zdbice , gmina Wałcz. 2021-05-28 15:11:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Lubno ( dz. 307, 308, 309 ), gmina Wałcz. 2021-05-20 11:10:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Golce ( dz. 608/6), gmina Wałcz. 2021-05-20 11:08:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Golce ( dz. 606), gmina Wałcz. 2021-05-20 11:07:07
dokument KOMUNIKAT W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW ORAZ SPOSOBU FUNKCJONOWANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO W WAŁCZU 2021-04-16 15:11:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Głowaczewo, gmina Wałcz. 2021-04-14 13:31:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2021-04-09 11:58:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Rudki, gmina Wałcz. 2021-04-09 11:37:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Golce, gmina Wałcz. 2021-04-09 11:30:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Kołatnik, gmina Wałcz. 2021-04-09 11:16:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi , w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2021-04-09 11:06:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi j, w obrębie geodezyjnym Golce, gmina Wałcz. 2021-04-09 10:50:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi j, w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2021-04-09 10:40:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem, w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2021-04-09 10:22:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2021-04-09 10:20:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie drogi wewnętrznej, w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2021-03-30 11:46:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie geodezyjnym Strączno, gmina Wałcz. 2021-03-25 15:04:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza kablowego oraz stacji transformatorowej obrębie geodezyjnym Chwiram, gmina Wałcz. 2021-03-25 15:03:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębach geodezyjnych Ługi Wałeckie oraz Prusinowo, gmina Wałcz. 2021-03-19 14:08:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, (działka 165), gmina Wałcz. 2021-03-18 14:43:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Szwecja , gmina Wałcz. 2021-03-01 13:05:40
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w 2021 roku". 2021-02-24 16:53:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2021-02-22 12:09:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert - 2021 2021-02-19 14:16:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 270.00 mb. w obrębie geodezyjnym Kłębowiec , gmina Wałcz. 2021-02-16 10:56:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłącza rur w obrębie geodezyjnym Kłębowiec , gmina Wałcz. 2021-02-16 10:55:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym Głowaczewo , gmina Wałcz. 2021-02-16 10:49:56
dokument Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór rachmistrzów 2021-02-01 12:13:36
dokument Program "Czyste Powietrze" obsługiwany przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Szczecinie 2021-01-28 12:42:36
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2021R. 2021-01-28 10:24:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w obrębach geodezyjnych Prusinowo i Ługi Wałeckie , gmina Wałcz. 2021-01-19 09:58:55
dokument WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ - w sprawie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. 2021-01-14 10:58:33
dokument BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW GMINY WAŁCZ - zapraszamy do badania ankietowego (aktywna do 22.01.2021) 2021-01-11 16:12:53
dokument Godziny otwarcia punktu PSZOK - przerwa świąteczna 2020-12-23 14:14:54
dokument Informacja w sprawie uzyskania pomocy finansowej na zadanie p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałcz" 2020-12-14 11:22:39
dokument OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU Z DNIA 01.12.2020 R. 2020-12-01 09:27:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2020-11-26 15:27:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie szatni dla sportowców w obrębie geodezyjnym Kłebowiec, gmina Wałcz. 2020-11-26 13:37:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2020-11-25 07:51:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie schodów terenowych, w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2020-11-24 12:02:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2020-11-24 11:57:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2020-11-13 11:20:01
dokument POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 2020-10-27 10:22:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie schodów terenowych w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2020-10-16 09:09:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zmieniającej wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu wewnętrznej drogi gminnej na dz. nr 127 wraz z jej włączeniem do wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 130 położonych w obrębie geodezyjnym Strączno, gmina Wałcz. 2020-10-16 08:56:32
dokument KOMUNIKAT - Wstrzymanie odczytów wodomierzy 2020-10-11 00:35:03
dokument ZMIANY W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW ORAZ SPOSOBU FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁCZU POPRZEZ PODJĘCIE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY ZAKAŹNEJ (COVID-19) 2020-10-10 23:46:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej, stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-10-06 13:43:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-10-06 13:28:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2020-10-06 12:53:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej z szafą kablowąw obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2020-10-02 12:04:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej i sieci kablowej w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2020-10-02 12:03:29
dokument Komunikat w sprawie ćwiczeń RENEGADE/SAREX-20 2020-10-02 11:45:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentu wewnętrznej drogi gminnej na dz. nr 127 wraz z jej włączeniem do wewnętrznej drogi gminnej dz. nr 130 położonych w obrębie geodezyjnym Strączno, gmina Wałcz. 2020-09-30 14:57:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN 0,4 kV w obrębie geodezyjnym Lubno, gmina Wałcz. 2020-09-24 10:07:55
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Witankowo, na którym zostanie przeprowadzone głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa. 2020-09-03 13:01:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szatni dla sportowców w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-09-03 12:41:46
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Brzezinki, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2020-08-26 10:59:48
dokument UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ: dobry start (300+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny 2020-08-02 17:37:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Zdbice, gmina Wałcz. 2020-07-31 11:24:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-07-31 11:23:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie świetlicy wiejskiej w obrębie Górnica, Gmina Wałcz. 2020-07-31 11:11:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, gmina Wałcz. 2020-07-22 07:50:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4 na części działki nr 147/9 w obrębie geodezyjnym 0059 Ostrowiec, gmina Wałcz. 2020-07-13 14:43:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębach: Kłebowiec, Karsibór, Lubno, Gmina Wałcz. 2020-07-02 14:36:29
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w obrębie Szwecja, Gmina Wałcz. 2020-06-24 14:26:14
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w obrębie Różewo, Gmina Wałcz. 2020-06-24 14:25:15
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w obrębie Chwiram, Gmina Wałcz. 2020-06-24 14:24:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowie fragmentu wewnętrznej drogi gminnej w obrębie Strączno, Gmina Wałcz. 2020-06-09 13:54:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa świetlicy wiejskiej w obrębie Górnica, Gmina Wałcz. 2020-06-09 11:45:56
dokument Ogłoszenie w sprawie zmiany stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. 2020-06-08 15:19:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej w obrębie Kłebowiec, Gmina Wałcz. 2020-05-28 12:03:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej w obrębie Kłebowiec, Gmina Wałcz. 2020-05-20 14:55:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej w obrębie Kłebowiec, Gmina Wałcz. 2020-05-20 14:53:39
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych - CZERWIEC 2020 r. 2020-05-19 15:02:47
dokument "Czyste Powietrze": nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja, współpraca z bankami i PGNiG, Akademia Czystego Powietrza 2020-05-18 15:58:43
dokument Obwieszczenie w sprawie ponownego wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji telefoni komórkowej P4 Play w obrębie Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2020-05-07 15:13:30
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miesiącu maju z miejscowości GÓRNICA, JEZIORKO, LASKI, LIPIE, ŚWIĘTOSŁAW. 2020-05-07 11:56:53
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości KOLNO. 2020-05-04 15:49:28
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości KŁOSOWO. 2020-05-04 15:47:19
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-28 08:39:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa drogi gminnej w obrębie Strączno, Gmina Wałcz. 2020-04-27 13:55:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Kłebowiec, Karsibór, Lubno, Gmina Wałcz. 2020-04-27 13:52:58
dokument TWÓJ PARASOL - Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie 2020-04-21 23:30:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w obrębie geodezyjnym Różewo, Gmina Wałcz. 2020-04-08 15:18:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w obrębie geodezyjnym Zdbice, Gmina Wałcz. 2020-04-08 15:16:14
dokument UWAGA: Komunikat w sprawie wypłat świadczeń rodzinnych, 500 + i funduszu alimentacyjnego w miesiącu KWIECIEŃ 2020r. 2020-03-30 15:18:57
dokument UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE DO URZĘDU GMINY, GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ 2020-03-27 11:28:10
dokument Komunikat Starosty Wałeckiego w sprawie tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu wałeckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem. 2020-03-26 13:21:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Kłebowiec, Gmina Wałcz. 2020-03-25 15:12:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej ze złączem kablowo pomiarowym w obrębie Kłebowiec, Gmina Wałcz. 2020-03-25 15:10:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie złącz kablowo-pomiarowych w obrębie Kłebowiec, Gmina Wałcz. 2020-03-25 15:08:43
dokument Prośba o niegrupowanie się osób. 2020-03-24 15:21:23
dokument ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI 2020-03-23 13:25:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2020-03-19 12:41:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie świetlicy oraz boiska sportowego w obrębie geodezyjnym Gostomia, Gmina Wałcz. 2020-03-17 13:46:47
dokument Zawieszenie odczytów wodomierzy na terenie Gminy Wałcz. 2020-03-16 09:59:20
dokument Kwalifikacja wojskowa na terenie Gminy Wałcz nie odbędzie się. 2020-03-16 09:35:07
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 06 marca 2020 r. dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz" 2020-03-16 08:14:04
dokument Komunikat Zakładu Komunikacji Miejskiej 2020-03-13 16:32:19
dokument Komunikat KRUS 2020-03-13 16:29:11
dokument ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 2020-03-13 16:11:37
dokument Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - nieczynny do odwołania. 2020-03-13 15:48:46
dokument Komunikat Wójta Gminy Wałcz w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną. 2020-03-12 15:10:14
dokument INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ i IRANU oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 2020-03-12 14:13:15
dokument Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 2020-03-12 12:46:50
dokument Program "Czyste Powietrze" 2020-03-09 10:10:47
dokument "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 2020-03-09 09:15:48
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2020 rok. 2020-03-04 15:55:56
dokument Co musisz wiedzieć o koronawirusie (SARS-Cov-2) 2020-03-02 12:55:55
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie odstrzału sanitarnego. 2020-02-21 23:24:55
dokument Dni otwarte dla osób zainteresowanych zostaniem Rodzicem Zastępczym 2020-02-19 14:32:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi, w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz, 2020-02-07 12:43:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec - Wałcz" 2020-01-30 09:23:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2020-01-30 09:01:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie świetlicy oraz boiska sportowego w obrębie geodezyjnym Gostomia, Gmina Wałcz. 2020-01-29 14:58:16
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 2020-01-16 16:08:18
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w obrębie geodezyjnym Zdbice, Gmina Wałcz. 2020-01-08 09:21:12
dokument Ogłoszenie - funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniu 31grudnia 2019 r. 2019-12-24 09:46:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej w obrębie Nakielno, Gmina Wałcz. 2019-12-23 13:40:12
dokument Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej i myśliwych. 2019-12-17 06:00:23
dokument AKCJA ZIMA - telefon kontaktowy 2019-12-09 10:43:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz, 2019-12-06 14:45:49
dokument Akademia Kompetencji Cyfrowych 2019-12-04 15:38:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na remoncie dróg w technologii asfaltowej z utwardzeniem pobocza w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz. 2019-11-29 10:12:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV, w obrębie geodezyjnym Chwiram, Gmina Wałcz, przez Enea Opretor Sp. z o.o. 2019-11-15 10:59:56
dokument Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2019-11-07 15:48:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetyvznej oraz stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Nakielno, Gmina Wałcz. 2019-10-30 13:51:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci 15/0,4 kV, w obrębie geodezyjnym Wałcz, Miasto Wałcz, oraz Kłebowiec, Gmina Wałcz, przez Enea Opretor Sp. z o.o. Poznań. 2019-10-22 11:42:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz, 2019-10-15 12:44:45
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Różewo 2019-10-10 11:38:45
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Łąki 2019-10-10 11:33:08
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Gostomia 2019-10-10 11:29:52
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Chwiram 2019-10-10 11:24:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz, przez Enea Operatora , Oddział Wałcz. 2019-10-02 11:19:42
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Karsibór 2019-09-26 15:51:57
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Jarogniewie 2019-09-26 15:50:04
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Glinki 2019-09-26 15:48:04
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Dobrogoszcz 2019-09-26 15:46:27
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Ostrowiec 2019-09-26 14:49:15
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Strączno 2019-09-26 14:43:33
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Dębołęka 2019-09-18 15:38:41
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Nowa Szwecja 2019-09-18 15:35:50
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Boguszyn 2019-09-18 15:25:37
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Witankowo i Sitowo 2019-09-09 15:27:41
dokument Ogłoszenie - odbiór odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Szwecja 2019-09-09 15:26:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym: Lubno, Gmina Wałcz . 2019-09-04 13:39:43
dokument UWAGA: blokada przejścia dla pieszych na DK10 - Witankowo 2019-09-03 12:06:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydaniie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2019-08-23 14:37:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gimnazjum na Gminne Centrum Kultury oraz budowie muszli koncertowej w obrębie geodezyjnym: Lubno, Gmina Wałcz . 2019-08-14 13:52:30
dokument Informacja o pracy Referatu wod-kan i punktu PSZOK w dn. 16-08-2019 2019-08-12 13:51:44
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wałcz Drugi, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa 2019-08-09 09:07:03
dokument Informacja - Syreny alarmowe w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 2019-07-30 11:16:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym: Dobino, Gmina Wałcz . 2019-07-19 09:25:22
dokument Zachodniopomorski Program Antysmogowy - wydłużenie terminu składania ankiet 2019-07-17 13:42:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie remizy wiejskiej w obrębie geodezyjnym: Witankowo, Gmina Wałcz . 2019-07-17 13:30:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej lini kablowej nN-0,4kV w obrębie geodezyjnym: Lubno, Gmina Wałcz . 2019-07-11 15:22:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV w obrębie geodezyjnym: Dobino, Gmina Wałcz . 2019-07-08 11:36:22
dokument Informacja w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody dostarczanej z gminnych sieci wodociągowych 2019-07-01 15:45:10
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIAN CEN WODY 2019-06-27 09:49:57
dokument OBWIESZCZENIE Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Sczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działki nr 75 położonej w obrębie geodezyjnym Wałcz 112, Gmnia Wałcz. 2019-06-25 13:31:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu decyzji o ustaleniu loka lizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2019-06-21 09:21:41
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Łąki, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-06-18 16:04:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie remizy wiejskiej w obrębie geodezyjnym: Witankowo, gmina Wałcz. 2019-06-18 15:26:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zmianie sposobu użytkowania Gimnazjum oraz o budowie muszli koncertowej w obrębie geodezyjnym: Lubno, gmina Wałcz. 2019-06-18 15:13:17
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym: Dobino, gmina Wałcz. 2019-06-18 14:37:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15/0,4kV w obrębach geodezyjnych: Czapla, Kołatnik, Ostrowiec, Gmina Wałcz oraz w obrębie 0001 Wałcz m. Wałcz. 2019-06-13 14:58:16
dokument ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY 2019-06-10 12:16:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, w obrębie geodezyjnym Szwecja Gmina Wałcz. 2019-06-03 12:29:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2019-05-24 12:18:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Gostomia, Gmina Wałcz. 2019-05-14 15:19:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, w obrębie geodezyjnym: Dobino, gmina Wałcz. 2019-05-10 15:14:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefoni komórkowej operatora P4 w obrębie geodezyjnym Przybkowo, Gmina Wałcz. 2019-05-08 14:17:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P-4, w obrębie geodezyjnym: Szwecja, gmina Wałcz. 2019-05-06 14:50:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodnipomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kabloej linii elektroenergetycznej SN 15kV w obrębie geodezyjnym:Wałcz 112, Gmina Wałcz. 2019-04-24 12:59:36
dokument Obwieszczenie w sprawie kontunuowania postępowania o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej opertora P4 "Play" w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz 2019-04-23 12:11:08
dokument Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2019-04-12 15:36:25
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2019-04-12 14:51:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2019-04-09 14:36:24
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Zdbice, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:25:31
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Witankowo, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:24:25
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wiesiółka, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:23:35
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Wałcz Drugi, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:23:04
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Świętosław, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:22:35
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Szwecja, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:21:02
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Strączno, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:20:27
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Rutwica, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:19:57
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Rudki, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:18:57
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Prusinowo Wałeckie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:18:03
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Nakielno, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:17:28
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Ługi Wałeckie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:16:54
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Lubno, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:15:54
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Laski Wałeckie, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:14:55
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kolno, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:14:19
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kłosowo, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:13:44
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Kłębowiec, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:13:02
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Karsibór, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:12:27
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Górnica, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:10:33
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Gostomia, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:09:49
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Golce, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:09:14
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Dzikowo, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:08:03
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Dębołęka, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:07:25
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Czechyń, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-04-03 13:06:33
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Przybkowo, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-03-29 15:13:31
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Ostrowiec, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-03-29 15:12:09
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Dobino, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-03-29 15:10:23
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Chwiram, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-03-29 15:09:17
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Chude, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-03-29 15:08:10
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Różewo, na którym dokonany zostanie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2019-03-29 15:07:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym: Gostomia, Gmina Wałcz . 2019-03-22 14:38:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznejl inii kablowej 15kV i 0,4kV w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2019-03-20 14:40:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15/0,4kV w obrębach geodezyjnych: Czapla, Kołatnik, Ostrowiec, Gmina Wałcz oraz w obrębie 0001 Wałcz m. Wałcz. 2019-03-13 15:19:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV w obrębie geodezyjnym: Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2019-03-12 10:04:38
dokument Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia 2019-03-11 15:43:40
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wieży telefonii komórkowej w obrębie geodezyjnym:Przybkowo, Gmina Wałcz. 2019-03-08 14:05:39
dokument Przydatność wody do spożycia z wodociągu Nakielno 2019-02-27 09:49:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi Rowerowej w obrębach geodezyjnych: Kłębowiec, Karsibór, Kolno, Świętosław, Rudki, Dębołęka, Gmina Wałcz. 2019-02-25 13:41:57
dokument Przerwa w obsłudze spraw dotyczących dowodów osobistych w związku z wdrażaniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną tzw. e-dowodów. 2019-02-20 14:41:47
dokument SPOTKANIA TERAPEUTÓW Z OSOBAMI SZUKAJACYMI POMOCY W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIEMIAMI I WSPÓŁUZALEŻNIEMIAMI 2019-02-10 23:55:06
dokument BEZPŁATNE PORADY I KONSULTACJE PSYCHOLOGA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIEMIAMI I WSPÓŁUZALEŻNIEMIAMI ORAZ PRZEMOCĄ W RODZINIE 2019-02-10 23:54:17
dokument Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy i ich rodzin w sprawach związanych z problematyką uzależnień. (2019) 2019-02-10 23:53:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 dn 125 w obrębie geodezyjnym:Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2019-02-07 14:42:08
dokument Obwieszczenie w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 15kV i stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym: Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2019-01-22 10:45:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 22:28:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej Sn, nN w obrębie geodezyjnym: Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2019-01-10 11:48:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2018-12-20 14:24:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi Rowerowej w obrębach geodezyjnych: Kłębowiec, Karsibór, Kolno, Świętosław, Rudki, Dębołęka, Gmina Wałcz. 2018-12-20 13:43:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w obrębie geodezyjnym Gostomia, Gmina Wałcz. 2018-12-18 14:21:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zastawek na rowie odwadniającym w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz. 2018-12-18 14:13:05
dokument Protokół z otwarcia ofert cenowych na świadczenie usług opiekuńczych - GOPS Wałcz 2018-12-17 13:12:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie przepustu wraz z przebudową korony drogi leśnej oraz budowie zastawek na rowie odwadnioającym w obrębie geodezyjnym Czapla, Gmina Wałcz. 2018-12-05 15:07:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zastawek na rowie odwadniającym w obrębie geodezyjnym Czapla, Gmina Wałcz. 2018-12-05 15:03:41
dokument Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług opiekuńczych. 2018-11-19 00:12:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji technologicznej w obrębie geodezyjnym Dobino, Gmina Wałcz. 2018-11-15 14:34:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2018-11-06 12:53:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w obrębie geodezyjnym Gostomia, gmina Wałcz. 2018-10-25 11:38:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zastawek na rowach odwadniających w obrębie geodezyjnym Czechyń, gmina Wałcz. 2018-10-25 11:35:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie przepustu oraz budowie zastawek na rowie odwadniającym w obrębie geodezyjnym Czapla, gmina Wałcz. 2018-10-10 11:16:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie zastawek na rowie odwadniającym w leśnictwie Bukowa Góra w obrębie geodezyjnym Czapla, gmina Wałcz. 2018-10-10 11:13:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Witankowo, Gmina Wałcz. 2018-10-08 12:02:46
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2018-10-03 15:22:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Świetlicy Wiejskiej w obrębie geodezyjnym Zdbice, Gmina Wałcz 2018-09-12 15:17:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Witankowo, Gmina Wałcz. 2018-09-04 12:45:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Świetlicy Wiejskiej w obrębie geodezyjnym Zdbice, Gmina Wałcz 2018-08-31 13:58:29
dokument DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE - KARSIBÓR 1.09.2018 2018-08-31 00:00:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz. 2018-08-16 15:24:18
dokument Obwieszczenie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2018-07-30 14:20:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2018-07-24 11:52:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie Remizy Strażackiej w obrębie geodezyjnym Szwecja, Gmina Wałcz. 2018-07-24 11:49:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie przepustu usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej w km 8+218 Gostomia w obrębie geodezyjnym Gostomia, Gmina Wałcz. 2018-07-18 12:51:28
dokument Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody w miejscowości Ostrowiec. 2018-07-16 15:36:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Biblioteki Wiejskiej w obrębie geodezyjnym Karsibór, Gmina Wałcz. 2018-07-11 11:42:50
dokument Informacja w sprawie cen za wodę i ścieki na terenie Gminy Wałcz. 2018-06-26 14:02:18
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 15kV i stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2018-06-25 15:10:54
dokument Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody w miejscowości Różewo i Chwiram. 2018-06-21 23:06:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 50 w obrębie geodezyjnym Przybkowo, gmina Wałcz 2018-06-11 12:36:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 147/9 w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2018-06-11 12:35:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie ( rozbiórce istniejącego i budowie nowego ) przepustu na rowie melioracyjnym, usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w km 8+218 k/m Gostomia w obrębie geodezyjnym Gostomia, Gmina Wałcz. 2018-06-08 13:29:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2018-06-08 13:16:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z głębinowym ujęciem wód podziemnych w obrębie geodezyjnym Czechyń, Gmina Wałcz. 2018-06-08 12:46:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie Biblioteki Wiejskiej w obrębie geodezyjnym Karsibór, Gmina Wałcz. 2018-06-05 14:48:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie Remizy Strażackiej w obrębie geodezyjnym Szwecja, Gmina Wałcz. 2018-06-05 14:45:20
dokument Ogłoszenie o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Przybkowo. 2018-06-04 10:35:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie, przebudowie Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Strączno, Gmina Wałcz. 2018-05-15 14:15:45
dokument Konkurs profilaktyczny na wykonanie pracy plastycznej - plakatu profilaktycznego, o tematyce: ,,Aktywne i bezpieczne wakacje bez używek" 2018-05-11 15:18:34
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 50 w obrębie geodezyjnym Przybkowo, gmina Wałcz. 2018-05-11 08:06:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wglądu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegp wschodniej części wsi Szwecja , gmina Wałcz. 2018-05-09 09:57:59
dokument Świadczenia rodzinne: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 2018-05-08 13:41:03
dokument Obwieszczenie w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2018-05-08 11:01:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie, przebudowie Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Witankowo, Gmina Wałcz. 2018-05-07 09:52:18
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie geodezyjnymi Ostrowiec, Gmina Wałcz. 2018-04-27 09:58:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie szkoły o salę sportową, oraz łącznik w obrębie geodezyjnym Różewo, Gmina Wałcz. 2018-04-24 09:45:10
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 15kV i stacji transformatorowej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2018-04-12 13:45:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 dn 125 w obrębie Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2018-04-11 14:20:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu drogowego wraz z przebudową zatoki autobusowej w obrębie Chwiram, Gmina Wałcz. 2018-04-11 14:15:00
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, rozbudowy świetlicy wiejskiej w obrębie Rutwica, Gmina Wałcz. 2018-03-30 12:02:07
dokument UWAGA: TRWA REKRUTACJA NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH. 2018-03-26 13:35:06
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Witankowo, Gmina Wałcz. 2018-03-22 09:33:17
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w obrębie geodezyjnym Strączno, Gmina Wałcz. 2018-03-22 09:32:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji nwestycji celu publicznego, budowy złącza kablowego SN 15kV, oraz budowy linii kablowych w obrębach Golce i Zdbice, Gmina Wałcz. 2018-02-28 14:08:09
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 2018-02-26 15:33:41
dokument Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy i ich rodzin w sprawach związanych z problematyką uzależnień. 2018-02-14 11:25:17
dokument Informacja w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 2018-02-09 16:14:04
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla rozbudowy świetlicy wiejskiej w obrębie geodezyjnym Rutwica, Gmina Wałcz. 2018-02-08 09:47:05
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla rozbiórki i budowy przepustu drogowego oraz przebudowy zatoki autobusowej na działce nr 22 w obrębie geodezyjnym Chwiram, Gmina Wałcz. 2018-02-05 15:00:03
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji iniwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, Gmina Wałcz. 2018-01-31 13:37:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji inwestycji celu publicznego, budowy wieży telefonii komórkowej w obrębie Gostomia, Gmina Wałcz 2018-01-25 13:15:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego, budowy wieży telefonii komórkowej w obrębie Przybkowo, Gmina Wałcz. 2018-01-25 12:49:31
dokument Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych. 2018-01-20 17:17:22
dokument Akcja ZIMA 2018-01-15 12:18:46
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 2018-01-15 08:29:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy,rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz budowy zbiornika retencyjnego wody w obrębie geodezyjnym Dobino, Gmina Wałcz. 2018-01-12 12:38:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wstrzymania decyzji ostatecznej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2018-01-11 13:55:16
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o uzupełnienie przez inwestora przedłożenia RDOŚ w Szczecinie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2018-01-11 13:52:54
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowych SN 15 kV w obrębie geodezyjnym Golce oraz Zdbice, Gmina Wałcz. 2018-01-04 11:32:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wznowienia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 244/2 w obrębie geodezyjnym Szwecja, gmina Wałcz. 2017-12-29 13:00:57
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy,rozbudowy stacji uzdatniania wody oraz budowy zbiornika retencyjnego wody w obrębie geodezyjnym Dobino, Gmina Wałcz. 2017-12-20 11:43:44
dokument Przerwy w dostawie wody 2017-12-15 15:31:12
dokument Obwieszczenie w sprawie przeznaczenia na wewnętrzną drogę leśną działek w obrębie geodezyjnym w Nakielnie oraz Lubnie, Gmina Wałcz. 2017-12-15 13:04:22
dokument Obwieszczenie w sprawie przeznaczenia na wewnętrzną drogę leśną działek w obrębie geodezyjnym w Kłębowcu, Gmina Wałcz. 2017-12-15 13:02:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego-budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 147/9 w ob. geodezyjnym Ostrowiec, gmina Wałcz. 2017-12-11 08:55:38
dokument Harmonogram spotkań konsultacyjnych przed naborami na działania: "Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej", "Rozwijanie działalności gospodarczej" Realizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" 2017-12-07 14:38:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Ostrowiec. 2017-12-05 14:51:50
dokument Przydatność wody do spożycia - ŁĄKI 2017-12-01 10:49:00
dokument Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie w ramach Priorytetu 3 "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa" 2017-11-28 12:33:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji uchylającej decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wałcz oraz Wałcz Drugi. 2017-11-27 13:01:16
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy wieży telefonii komórkowej w obrębie Przybkowo, Gmina Wałcz. 2017-11-22 13:17:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Strączno. 2017-11-21 14:53:28
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wałcz Drugi. 2017-11-06 09:53:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Kłębowcu. 2017-11-06 09:19:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wałcz oraz Wałcz Drugi. 2017-10-31 11:33:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Chwiram. 2017-10-31 10:49:55
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie wsi Ostrowiec. 2017-10-12 09:17:07
dokument Informacja o obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2017-10-09 09:41:11
dokument Sprzedaż mieszkania Nakielno 46 2017-10-05 13:20:45
dokument Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy wiejskiej Wałcz 2017-10-05 11:08:42
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV w obrębie Ostrowiec. 2017-10-04 13:14:07
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w Strącznie . 2017-09-25 13:31:21
dokument Informacja Starosty Wałeckiego w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków - obręb 0084 Chwiram 2017-09-25 08:28:24
dokument Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: Przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z. 2017-09-18 11:53:43
dokument Obwieszczenie o przydatności wody do spożycia z ujęcia wiejskiego w Łąkach 2017-09-07 15:13:37
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z budową tłoczni ścieków w miejscowości Wałcz Drugi z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Bydgoskiej w mieście Wałcz 2017-09-06 15:02:34
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wałcz Drugi 2017-09-06 14:31:02
dokument Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Chwiramie 2017-09-06 14:07:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy linii kablowych SN w Kłębowcu 2017-08-22 10:34:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Szwecji 2017-08-21 09:23:56
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przebudowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec w obrębie geodezyjnym Górnica. 2017-08-17 07:39:07
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy Świetlicy Wiejskiej w obrębie geodezyjnym Dzikowo 2017-08-10 15:02:59
dokument Obwieszczenie Starosty Szczecineckiego z dnia 1.08.2017 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2313Z - na odcinku Zdbowo - Mączno - Rutwica od km 4+050 do km 7+365,76. 2017-08-02 09:26:16
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy odcinka lini elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Kłębowiec, ( odgałęzienie Piława). 2017-07-31 11:35:43
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy odcinka lini elektroenergetycznej w obrębie geodezyjnym Lubno 2017-07-26 08:36:39
dokument Uwaga na próby wyłudzeń - ostrzeżenie OR KRUS w Koszalinie 2017-07-19 15:32:12
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Kłębowiec 2017-07-19 14:36:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy bazowej telefonii komórkowej w Szwecji 2017-07-19 13:49:28
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Kłębowiec 2017-07-19 13:48:35
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Kłębowiec 2017-07-19 13:47:35
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy bazowej telefonii komórkowej w Kłębowcu 2017-07-19 13:46:36
dokument UWAGA: Szkolenie ASF 2017-07-19 10:06:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy bazowej telefonii komórkowej w Gostomi 2017-07-14 11:39:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Rudkach 2017-07-14 11:38:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie budowy linii kablowych w Kłębowcu 2017-07-13 11:07:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przebudowy linii elektroenergetycznej w Lubnie 2017-07-13 10:29:48
dokument Wykaz nieruchomości z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej dla najemcy w miejscowosci Dobrzyca 9/4 2017-06-29 11:38:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy wieży telefonii komórkowej w Ostrowcu 2017-06-29 07:37:50
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii elektroenergetycznej w obrebie wsi Górnica 2017-06-21 13:28:06
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Dzikowie 2017-06-21 13:26:58
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Gostomi 2017-06-21 08:31:39
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w obrębie Kłębowiec 2017-06-12 10:55:29
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji telefonii komórkowej w obrębie Rudki 2017-06-12 10:54:55
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej w obrębie Kłębowiec 2017-06-08 10:16:00
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej w obrębie Lubno 2017-06-08 10:15:19
dokument Obwieszczenie - konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wałcz 2017-06-07 10:57:42
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie wsi Szwecja 2017-05-25 11:30:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrębie działki 2/4 w obrębie Lubno 2017-05-19 15:32:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrębie działki 210/1 i 209/1 w obrębie Kłębowiec 2017-05-19 15:31:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrębie działki 461/4 w obrębie Kłębowiec 2017-05-19 15:29:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla przebudowy linii 110 kV w obrebie działki 282/2 w obrębie Kłębowiec 2017-05-19 15:28:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla remontu gazociągu w obrebie geodezyjnym Kłębowiec 2017-05-08 09:01:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przebudowy sieci elektroenergetycznej w Czapli 2017-04-28 09:06:18
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla sieci wodociądowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Strączno 2017-04-28 08:37:21
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrebie wsi Gostomia 2017-04-13 08:38:19
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w obrebie wsi Ostrowiec 2017-04-13 08:37:43
dokument Obwieszczenie w sprawie remontu gazociągu w/c DN250 Stargard-Wałcz w obrębie geodezyjnym Kłebowiec oraz Wałcz 055 2017-04-04 09:08:18
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczacej przebudowy szkoły Gimnazjum w Chwiramie 2017-04-03 15:06:44
dokument Warsztaty w ramach projektu "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025" 2017-03-24 10:33:25
dokument Pismo od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie utrzymania zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2017-03-23 09:53:53
dokument INFORMACJA WÓJTA GMINY WAŁCZ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA GIMNAZJUM IM. ks. JANA TWARDOWSKIEGO W CHWIRAMIE 2017-03-22 13:52:45
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy punktu przedszkolnego w Gimnazjum Lubno 2017-03-15 13:59:26
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy punktu przedszkolnego w Gimnazjum Chwiram 2017-03-15 13:58:27
dokument Ankieta - Programu Rewitalizacji dla Gminy Wałcz na lata 2017-2025 2017-03-14 15:06:56
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci SN w obrębie geodezyjnym wsi Czapla 2017-02-23 14:08:24
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej WN 110 kV w obrębie wsi Kłebowiec 2017-02-10 13:21:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy świetlicy wiejskiej we wsi Dobino 2017-02-08 07:38:37
dokument Informacja o podstawowej kwocie dotacji dla szkół i przedszkoli w roku 2017 2017-02-07 11:06:40
dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej 2017-01-27 15:41:09
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2017r. 2017-01-25 14:59:29
dokument obwieszczenie w sprawie przebudowy linii elektroenergetycznej w Kłębowcu na działkach nr 264/2, 264/3, 264/5, 231, 233, 260 2017-01-24 11:05:41
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dotyczacej przebudowy drogi powiatowej nr 2323z w Golcach 2017-01-23 11:32:50
dokument DEROGACJA - konsultacje społeczne Regionalenej Dyrekcji Lasów Państwowych na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem. 2017-01-17 10:39:50
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku 2017-01-13 12:17:47
dokument Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego 2017-01-12 11:05:57
dokument Wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wałcz. 2017-01-12 09:11:42
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej Dobino 2016-12-05 11:59:34
dokument INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ 2016-12-01 14:36:25
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2323z w Golcach 2016-11-22 13:38:54
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec 2016-11-14 13:31:32
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy linii 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec 2016-10-31 11:46:09
dokument Nowe wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych. 2016-10-19 21:04:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy boiska w Kłębowcu 2016-10-12 12:07:38
dokument Obwieszczenie o terminie XXIV Sesji Rady Gminy Wałcz 2016-09-28 12:54:08
dokument Biuro działalności gospodarczej nieczynne od 26.09.2016 r. 2016-09-26 09:03:35
dokument Ogłoszenie o wyłączeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie. 2016-09-16 14:12:25
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części wsi Szwecja 2016-09-07 10:59:54
dokument Wykaz podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz bazy teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie 2016-08-29 11:30:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiesiółka 2016-08-24 09:40:15
dokument Zawiadomienie GDOŚ w sprawie wydania decyzji uchylającej w całości decyzję w nr 23/2015 RDOŚ w Szczecinie i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na terenie gminy Wałcz i Szydłowo 2016-07-27 09:28:47
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w Wiesiółce 2016-07-19 12:44:48
dokument Zmiana godzin obsługi interesantów na stanowisku Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 2016-07-15 16:18:55
dokument Harmonogram odbioru odpadów - domki letniskowe w okresie VII-IX 2016 r. 2016-07-07 10:13:35
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej w Kłębowcu 2016-06-23 07:42:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN15kV w Witankowie 2016-06-22 14:43:47
dokument Zawiadomienie GDOŚ w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji 23/2015 RDOŚ w Szczecinie - dot. budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Wałcz i Szydłowo. 2016-06-20 11:52:08
dokument Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy wiejskiej Wałcz w okresie VII-XII 2016 r. 2016-06-16 15:05:43
dokument Zmiana wzoru Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-06-16 14:13:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla budowy pętli autobusowej we wsi Wałcz Drugi 2016-06-16 09:14:42
dokument REALIZACJA PROGRAMU "YOUNGSTER PLUS" 2016-06-10 16:03:05
dokument Informacja o ograniczeniu potencjalnej egzekucji z rachunków bankowych beneficjentów pomocy publicznej. 2016-06-09 12:05:25
dokument GDDKiA Oddział w Szczecinie ogłasza II przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie budowanej obwodnicy m. Wałcz. 2016-05-27 14:57:10
dokument Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy i ich rodzin w sprawach związanych z problematyką uzależnień. 2016-05-18 09:31:08
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Brzezinki, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 2016-05-12 13:52:02
dokument Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę ! 2016-05-12 10:17:53
dokument GDDKiA Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie budowanej obwodnicy m. Wałcz ( 178,16m3). 2016-05-12 09:57:39
dokument UWAGA ! Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Wałcz. 2016-05-06 15:05:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą we wsi Kłębowiec 2016-05-06 09:12:50
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy tablicy reklamowej w obrębie wsi Kołatnik 2016-04-26 12:46:31
dokument Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025 2016-04-21 15:41:56
dokument Komunikat Ministerstwa Rozwoju: Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna. 2016-04-20 09:36:39
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji transformatorowej we wsi Ostrowiec 2016-04-19 09:20:36
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej we wsi Witankowo 2016-04-19 09:18:03
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy pętli autobusowej we wsi Wałcz Drugi 2016-04-19 09:15:20
dokument OGŁOSZENIE GDDKiA oddział SAzczecin: II pisemny przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie budowanej obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 w ilości 286,23 m3. 2016-04-13 11:44:14
dokument OGŁOSZENIE GDDKiA oddział SAzczecin: II pisemny przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie budowanej obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 w ilości 350,97 m3. 2016-04-13 11:42:29
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz niskiego i średniego napięcia na działce nr 282/5 i 468 w Kłębowcu 2016-04-08 15:01:53
dokument Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów z terenu Gminy Wałcz (kwiecień 2016) 2016-03-23 12:48:49
dokument Informacje na temat programu - Rodzina 500 Plus 2016-03-13 20:44:10
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy zespołu boisk sportowych z infrastrukturą w obrębie geodezyjnym Kłębowiec 2016-03-11 07:42:19
dokument obwieszczenie w sprawie budowy stacji transformatorowej w miejscowości Ostrowiec 2016-02-23 14:04:55
dokument INFORMACJA NA TEMAT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. 2016-01-22 08:50:30
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2016 ROK 2016-01-18 13:01:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publcznego dla przebudowy drogi powiatowej nr 2309z w miejscowościach Karsibór i Kłębowiec 2016-01-04 10:34:11
dokument HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY WAŁCZ I-VI 2016 ROK 2015-12-30 12:41:38
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy isnietjącej linii napowietrznej energii elektrycznej w miejscowości Dzikowo 2015-12-21 12:16:59
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi powiatowej 2309 z na odcinku Karsibór - Kłębowiec 2015-12-03 08:35:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego budowy sieci wodociągowej we wsi Czapla 2015-10-30 07:45:29
dokument Rozkład jazdy autobusów ZKM Wałcz dowożących wyborców do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-23 11:33:08
dokument Informację Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym 2015-10-16 15:52:57
dokument PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE GMINY WAŁCZ - "BIAŁA NIEDZIELA" 2015-10-14 11:10:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Popowo 2015-10-08 13:16:14
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w obrębie wsi Dzikowo oraz Prusinowo 2015-10-06 10:40:32
dokument INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINÓW CZYNNOŚCI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015R. 2015-09-23 15:02:03
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wałcz z dnia 21 września 2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-09-23 09:08:42
dokument Informacja w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotacje na rok 2016). 2015-09-17 09:20:47
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Czapla 2015-09-11 09:43:35
dokument Informacja o upływającym terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2015-08-26 10:34:17
dokument Obwiezczenie w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV w obrębie wsi Dzikowo i Prusinowo 2015-08-21 09:37:22
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezinkach 2015-08-21 09:26:19
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popowo wraz ze zbiornikiem na ścieki 2015-08-21 09:25:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz. 2015-08-18 13:19:43
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2015-08-18 10:09:22
dokument Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców. 2015-08-17 14:21:06
dokument Komunikat w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na Operatora Systemu Przesyłowego. 2015-08-10 10:18:05
dokument Komunikat w sprawie przerw w dostępności wykorzystania Profilu Zaufanego ePUAP oraz systemu CEIDG. 2015-08-07 15:32:28
dokument TRUDNOŚCI Z OBSŁUGĄ INTERESANTÓW NA STANOWISKU EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 13 SIERPNIA 2015 R. 2015-08-06 15:17:44
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz. 2015-08-06 09:30:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy kablowej linii elektroenergetycznej w obrębie wsi Witankowo 2015-07-24 15:09:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy przepustu oraz zastawek na terenie obrębu geodezyjnego Czechyń 2015-07-21 13:54:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny ze złoża piasku Witankowo V położonego na działce nr 219 obręb 0062 Witankowo, Gmina Wałcz 2015-07-09 15:18:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dotyczącej rozbudowy drogi w obrębie geodezyjnym Górnica oraz Laski Wałeckie 2015-07-07 09:27:26
dokument Ogłoszenie w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Wałcz uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz 2015-07-06 10:53:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego ujęcia wody na fermie kurzej w Różewie 2015-07-03 08:15:31
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni ścieków w Brzezinkach 2015-06-26 09:07:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu kopaliny z udokumentowanego złoża piasku Witankowo II położonego na działce nr 9/1 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz. 2015-06-24 13:06:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz. 2015-06-23 13:01:22
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 10 czerwca w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 2015-06-19 10:53:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/1 i 363 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz. 2015-06-19 10:36:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz. 2015-06-19 10:26:23
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dobrzyca obręb Rudki 2015-06-15 08:14:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Szkółkarskiego RUDNICA, działka nr 8284/1 obręb ewidencyjny 0058 Kłębowiec, gmina Wałcz. 2015-06-12 08:40:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz. 2015-06-12 08:33:50
dokument WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 2015-06-09 09:21:51
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek-Wałcz. 2015-06-08 13:04:57
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rekultywacji kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 80/2 obręb 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz 2015-05-27 14:03:06
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy przepustu na działkach nr 8253 oraz 8254 w obrębie geodezyjnym Czechyń. 2015-05-27 08:19:32
dokument Przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" 2015-05-22 15:34:10
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wałcz. 2015-05-22 15:19:23
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Szczecinie z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie zażalenia dotyczącego odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Wałcz o łącznej mocy 120 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2015-05-22 15:16:44
dokument Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Witankowo IV położonego na częściach działek nr 391/1 i 363 obręb 0062 Witankowo, gmina Wałcz 2015-05-22 14:53:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu z piętrzeniem 0,30 m i zastawki drewnianej na działce nr 8253 rów P-10 oraz zastawki drewnianej na działce nr 8254 rów P-10, obręb ewidencyjny 0013 Czechyń, gmina Wałcz. 2015-05-22 14:40:10
dokument Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz 2015-05-22 14:31:03
dokument Obwieszczenie w sprawie rozbudowy drogi po międzi miejscowościami Górnica i Laski Wałeckie 2015-05-22 11:44:09
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii kabowej w mejscowości Witankowo 2015-05-21 13:50:09
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii elektroenergetycznej w bbrębie wsi Dzikowo i Prusinowo 2015-05-21 13:47:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa przepustu z piętrzeniem 0,30 m i zastawki drewnianej na działce nr 8253 ? rów P-10 oraz zastawki drewnianej na działce nr 8254 ? rów P-10, obręb ewidencyjny 0013 Czechyń, gmina Wałcz 2015-05-13 09:41:02
dokument budowa odcinka sieci linii energetyczne we wsi Dobrzyca obręb Rudki 2015-05-08 12:52:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zdbice, działka nr 9/3 obręb 0017 Zdbice, gmina Wałcz. 2015-05-05 12:31:15
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO PO HASŁEM: ALKOHOL , UŻYWKI - TO MNIE NIE KRĘCI. 2015-04-30 09:31:59
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym dot. budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz 2015-04-24 15:50:56
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy rozdzielczej sieci wodociągowej zasilania miejscowości Różewo 2015-04-24 07:47:06
dokument Obwieszczenie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zdbice, działka nr 9/3 obręb 0017 Zdbice, gmina Wałcz. 2015-04-23 18:29:15
dokument Komunikat Wójta Gminy Wałcz w sprawie przerwy w pracy stanowisk ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. 2015-04-10 10:37:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wniosku o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wydzieleniu Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych (SPOK) w obrębie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz jej zaplecza technicznego, na działce na 80/2 obręb ewidencyjny nr 0112 Wałcz Drugi, gmina Wałcz 2015-04-01 11:27:06
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej w obrębie geodezyjnym Dzikowo oraz Prusinowo 2015-03-27 13:36:18
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz w Wałczu w sprawie podtrzymania wcześniej wydanych opinii w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 10:02:43
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia zażalenia dotyczącego odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 10:01:56
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zażalenia dotyczącego odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 10:01:11
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie odmowy udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-03-27 10:00:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącej fermy trzody chlewnej wraz z budową nowych budowli rolniczych, w tym dwukomorowej laguny na gnojowicę oraz infrastruktury towarzyszącej, poprawiającej funkcjonowanie fermy w miejscowości Wiesiółka, działka nr 342 obręb nr 0060 Czapla, gmina Wałcz 2015-03-26 10:16:47
dokument Rozpatrzenie ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015r. w zakresie sportu i kultury fizycznej w Gminie Wałcz 2015-03-23 12:08:18
dokument OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI GÓRNICA, ŚWIĘTOSŁAW, LUBNO 2015-03-19 13:51:44
dokument OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI DOBROGOSZCZ, KARSIBÓR, KOLNO 2015-03-19 13:50:24
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10. 2015-03-11 08:33:04
dokument Komunikat w sprawie przerwy w pracy stanowiska ds. działalności gospodarczej w dniach 9 - 16 marzec 2015r.. 2015-03-09 09:20:21
dokument Przerwa w dostawie energii elektrycznej (Stacja Paliw SHELL ,Wałcz Drugi ,Witankowo , Witankowo PGR , Sitowo ) 2015-03-03 19:26:29
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy sieci kablowej w miejscowości Przybkowo 2015-02-12 12:32:14
dokument Komunikat w sprawie przerwy w pracy stanowiska ds. działalności gospodarczej w dniu 6.02.2015r.. 2015-02-05 11:50:50
dokument Informacja w sprawie utylizacji azbestu z terenu Gminy Wałcz. 2015-02-04 10:16:53
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-01-23 16:09:29
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Wałczu Drugim 2015-01-23 11:54:05
dokument KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2015r. 2015-01-21 15:30:55
dokument Ogłoszenie o sprostowanie w sprawie wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie 2015-01-19 13:38:01
dokument Komunikat Wójta Gminy Wałcz w sprawie przerwy w pracy stanowisk ds. ewidencji ludności oraz dowodów osobistych.. 2015-01-12 12:38:04
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Elektrowni Wiatrowych Wałcz, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2015-01-12 11:16:50
dokument HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY WAŁCZ- I kwartał 2015 ROK 2015-01-09 15:18:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dla budowy sieci kablowej SN-15kV, oraz nn-0,4kV we wsi Przybkowo 2014-12-31 13:49:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy gazociągu w miejscowości Ostrowiec 2014-12-31 13:44:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie 2014-12-22 11:41:21
dokument Informacja w sprawie godzin otwarcia urzędu w okresie przedświątecznym. 2014-12-12 14:08:30
dokument Komunikat Wójta Gminy Wałcz w sprawie przerwy w pracy stanowiska ds. działalności gospodarczej. 2014-12-12 14:01:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz. 2014-12-09 15:06:33
dokument Komunikat Wójta Gminy Wałcz w sprawie przerwy w obsłudze petentów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych. 2014-12-09 09:53:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla modernizacji linii napowietrznej 110kV Wałcz-Wałcz Północ-Mirosławiec 2014-12-03 09:21:06
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Wałcz w dniu 1 grudnia 2014 r. 2014-11-27 13:19:30
dokument Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Ostrowcu 2014-11-24 11:03:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji drogowej pn. ?Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10. 2014-11-21 16:27:40
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie ponownego przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-11-05 12:11:07
dokument Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Brojlerów Kurzych w miejscowości Popowo na działce 393, obręb Różewo, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie 2014-10-31 15:52:54
dokument KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA WAŁCZ DOT. POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA TERENIE GMINY WAŁCZ. 2014-10-31 13:20:50
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej - losowanie numerów list komitetów wyborczych oraz składów obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-22 15:50:12
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie budowy fermy brojlerów kurzych na dz. nr 393 w obrębie geodezyjnym Różewo 082 i raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 2014-10-17 09:15:10
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy komunalnej sieci wodociągowej Ługi Wałeckie-Brzezinki 2014-10-17 08:32:36
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-10-03 14:39:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publiczego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4kV w Ostrowcu 2014-09-30 13:39:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10. 2014-08-26 10:37:50
dokument Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie miejscowości Dobino 2014-08-21 15:17:40
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie odwołania od decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych Wałcz. 2014-08-21 11:53:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania na budowę linii energetycznej w obrębie wsi Ostrowiec 2014-08-13 12:51:33
dokument Certyfikat EURO-GMINA dla Gminy Wałcz. 2014-08-07 14:59:07
dokument Obieszczenie w sprawie budowy obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 2014-08-04 13:11:15
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy gazociągu w Ostrowcu 2014-07-24 10:19:08
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy hydroforni na dz. 232 w Zdbicach 2014-07-24 10:11:10
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy hydroforni na dz. 9/3 w Zdbicach 2014-07-24 10:09:17
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-07-23 14:52:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Nakielno gm. Wałcz - zadanie II" 2014-07-18 10:33:33
dokument Komunikat w sprawie zmian zasad prowadzenia zbiórek publicznych. 2014-07-04 14:50:29
dokument Komunikat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wniosku Gminy Wałcz dot. wprowadzenia do wód powierzchniowych jeziora Chwiram substancji hamujących rozwój glonów. 2014-07-02 11:39:21
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy ujęcia wody w Ługach Wałeckich 2014-06-27 14:24:30
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej Ługi Wałeckie- Gostomia 2014-06-27 14:22:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Nakielno gm. Wałcz - zadanie II" 2014-06-24 08:35:38
dokument Obwieszczenie RDOŚ Szczecin z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie budowy Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 2014-06-13 09:21:43
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania na budowę gazociągu średniego ciśnienia w Ostrowcu. 2014-06-13 08:15:06
dokument Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Dobino 2014-06-03 13:37:38
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania na budowę hydroforni kontenerowej na dz. 9/3 w Zdbicach 2014-06-03 11:35:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania na budowę hydroforni kontenerowej na dz. 232 w Zdbicach 2014-06-03 11:33:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w Golcach 2014-05-30 14:35:14
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz 2014-05-23 12:18:09
dokument Komunikat w sprawie wydawania kart do głosowania oraz spisów wyborców. 2014-05-16 08:46:00
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu Ługi Wałeckie - Gostomia 2014-05-14 12:56:07
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania w miejscowości Ługi Wałeckie 2014-05-14 12:54:06
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy ujęcia wody na działce nr 290/5 w Golcach 2014-05-08 11:20:54
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy przepustu na drodze wojewódzkiej nr 178 obręb geodezyjny Gostomia 2014-04-30 13:55:31
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej z przyłączami we wsi Strączno 2014-04-30 13:53:12
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej Internetu szerokopasmowego w Laskach Wałeckich - dokument stracił ważność 2014-04-24 14:37:49
dokument Budowa przepustu na dz.15 w obrębie geodezyjnym Chwiram - dokument stracił ważność 2014-04-23 13:47:25
dokument Ogłoszenie i Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-04-17 11:43:28
dokument Informacja na temat komunikacji autobusowej w okresie Świąt Wielkanocnych. 2014-04-15 15:30:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. 2014-04-15 15:24:37
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla rozbiórki istniejącego, niedrożnego przepustu i budowa w tym miejscu nowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w obrębie Chwiram. - dokument stracił ważność 2014-04-14 08:05:04
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego demontażu istniejącej i budowie nowej napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej WN o napięciu 110 kV w istniejącym ciągu liniowym oraz przebudowy linii napowietrznej SN-15kV, nn-0,4kV w obrębach Dobino, Wałcz Drugi i Wałcz. - dokument stracił ważność 2014-04-10 12:15:29
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz 2014-04-09 11:36:59
dokument Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim o składzie, siedzibie oraz pełnionych dyżurach. 2014-04-07 11:34:32
dokument Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. 2014-04-07 11:33:59
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie z dnia 5 marca 2014r. w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wałcz. 2014-03-25 15:48:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przebudowy przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 w obrębie Gostomia. - dokument stracił ważność 2014-03-18 07:46:22
dokument obwieszczenie w sprawie wydania zmiany decyzji dotyczącej budowy stacji bazowej szerokopasmowego internetu w Nagórzu, Gmina Wałcz - dokument stracił ważność 2014-03-18 07:42:21
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie wniosku o uzupełniającą opinię w zakresie oceny oddziaływania elektromagnetycznego na środowisko stacji transformatorowych GPZ projektowanych w miejscowości Gostomia stanowiących integralną część inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-03-07 13:36:49
dokument Obwieszczenie w sprawie wszęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla budowy stacji bazowej internetu szerokopasmowego na działce nr 113, położonej w Laskach Wałeckich - dokument stracił ważność 2014-03-05 11:10:27
dokument Obwieszczenie w sprawie wszęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej nN wraz z przyłączami w Strącznie. - dokument stracił ważność 2014-03-05 11:05:23
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie opinii w zakresie oceny oddziaływania elektromagnetycznego na środowisko stacji transformatorowych GPZ stanowiących integralną część inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2014-03-03 23:09:20
dokument Demontaż istniejącej i budowa nowej linii napowietrznej 110 kV 2014-02-06 09:50:26
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2014r. 2014-01-31 15:26:36
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie konsultacji społecznych nad projektami planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000. 2014-01-02 15:28:21
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2013-12-31 10:53:16
dokument Komunikat w sprawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko celem wydania przez Wójta Gminy Wałcz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynku gospodarczego na chlewnię położonego na działce nr 20/11 w Karsiborze w gm. Wałcz. 2013-12-30 10:30:26
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 136/22 i 408 w obrębie wsi Ostrowiec. 2013-12-12 13:53:09
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie konsultacji społecznych opracowanych projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000. 2013-12-10 12:47:09
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia - budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2013-11-15 11:50:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej w obrębie wsi Czechyń 2013-11-15 07:56:09
dokument Obwieszczenie SKO Koszalin w postępowaniu odwoławczym dotyczącym decyzji Wójta Gminy Wałcz wydanej na rzecz ENEA-OPERATOR Sp. z o.o. 2013-11-08 15:48:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy oczyszczalni ścieków w Łąkach 2013-11-08 14:56:33
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla budowy linii kablowej nn w Kłębowcu. 2013-11-07 15:21:03
dokument Obywatelskie wnioski inwestycyjne. 2013-10-29 15:33:09
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Ostrowiec 2013-10-23 10:31:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę linii napowietrznej na dz. 64 w obrębie geodezyjnym Laski Wałeckie 2013-10-15 11:08:05
dokument Komunikat Nadleśnictwa Wałcz - polowania zbiorowe OHZ Wałcz. 2013-10-15 08:51:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej w Głowaczewie 2013-10-02 12:31:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowe linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. 289/3, 8280/3 w obrębie geodezyjnym Czechyń 2013-10-01 13:58:55
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowe linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. 457, 337 w obrębie geodezyjnym Golce 2013-10-01 13:56:36
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowe linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. 4, 3/10, 3/12 w obrębie geodezyjnym Czechyń 2013-10-01 13:54:06
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowe linii kablowej i przyłączy kablowych w obrębie geodezyjnym Prusinowo 2013-09-26 12:24:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowe linii kablowej i przyłączy kablowych w obrębie geodezyjnym Rudki 2013-09-26 12:23:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowe linii kablowej i przyłączy kablowych w obrębie geodezyjnym Dzikowo 2013-09-26 12:20:33
dokument budowa linii kablowej w obrębie wsi Czechyń 2013-09-23 13:00:34
dokument budowa linii kablowej w obrębie wsi Laski Wałeckie 2013-09-23 12:58:59
dokument budowa linii kablowej w obrębie wsi Kłębowiec 2013-09-23 12:57:17
dokument Budowa zbiorowej oczyszczalni ścieków w Łąkach 2013-09-11 09:52:55
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci sanitarnej na odcinku Nakielno - Strączno-Chwiram 2013-08-30 12:41:14
dokument Powiadomienie stron i informacja w sprawie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz. 2013-08-26 12:36:47
dokument Obwieszczenie dot. przesłania wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2013-08-22 12:57:25
dokument obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia na dz. 4, 3/10, 3/12 w Czechyniu 2013-08-21 13:39:25
dokument obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia w Prusinowie 2013-08-21 13:36:44
dokument obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia w Golcach 2013-08-21 13:35:07
dokument obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia na dz. 289/3 i 8280/3 w Czechyniu 2013-08-21 13:33:21
dokument obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia w Rudkach 2013-08-21 13:31:48
dokument obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia w Dzikowie 2013-08-21 13:29:50
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy i remontu sieci nn 0,4 kV w Laskach Wałeckich 2013-08-21 11:51:05
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci sanitarnej na odcinku Nakielno - Strączno-Chwiram 2013-08-20 09:14:33
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy i remontu sieci nn 0,4 kV w Strącznie 2013-08-14 12:08:15
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Iłowcu. 2013-08-14 10:57:41
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy drodze do dawnej kopalni kredy jeziornej w Golcach nad jeziorem Zdbiczno. 2013-08-14 10:55:55
dokument Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: Budowa Zakładu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych w miejscowości Szwecja na działkach nr 403/2 i nr 402/2 w budynku po zlikwidowanej galwanizerni. 2013-08-09 13:06:21
dokument Obwieszczenie w sprawie modernizacji linii napowietrznej 110kV Wałcz-Wałcz Północ - Mirosławiec 2013-08-07 15:11:03
dokument OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED UPAŁEM nr 44, opracowane dnia 05.08.2013 r., o godzinie 11.56 2013-08-06 12:11:12
dokument Komunikat Straży Gminnej - odholowanie pojazdu marki Fiat Panda. 2013-08-01 09:24:03
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowe linii kablowej i przyłączy kablowych w obrębiegeodezyjnym Czapla 2013-07-30 15:12:03
dokument Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2013-07-16 11:29:27
dokument Budowa sieci elektroeneregtycznej w obrębie wsi Głowaczewo 2013-07-12 15:38:16
dokument Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w obrębie geodezyjnym Nagórze 2013-07-12 14:39:32
dokument Remont i przebudowa sieci nn 0,4 kV Strączno - zmiana decyzji 2013-07-08 11:41:03
dokument Budowa wodociągu Strączno 2013-07-08 10:22:36
dokument Ogłoszenie o stwierdzeniu nieważności Uchwały Nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2013r. 2013-06-13 13:04:13
dokument Informacja dotycząca projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków. - dokument stracił ważność 2013-06-13 11:11:36
dokument Budowa linii kablowej Różewo 2013-06-11 10:32:25
dokument Budowa sieci wodociągowej Omulno - Karsibór 2013-06-11 08:10:02
dokument Obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz. 2013-06-03 14:42:30
dokument Budowa linii kablowej Strączno 2013-05-23 09:55:08
dokument Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych o łącznej mocy 120 MW na terenie gmin Wałcz i Szydłowo. 2013-05-21 15:12:08
dokument Budowa linii i przłączy kablowych w obrębie wsi Czapla 2013-05-14 08:55:51
dokument Pomoc dla pogorzelców - państwa Marciniak i Pajurek z Gostomi. 2013-05-13 14:13:58
dokument Budowa sieci wodociągowej we wsi Strączno 2013-05-08 14:30:40
dokument Informacja w sprawie dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy Wałcz. 2013-05-06 11:34:43
dokument TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI OBSZAROWE. 2013-04-30 11:08:22
dokument budowa wodociągu Omulno - Karsibór 2013-04-25 15:18:27
dokument budowa kontenerowego zbiornika retencyjnego w Gostomi 2013-04-23 12:28:29
dokument budowa kanalizacji sanitarnej Nakielno - Strączno - Chwiram 2013-04-23 09:58:32
dokument budowa lini kablowej we wsi Różewo 2013-04-18 09:06:26
dokument Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych w Szwecji. 2013-04-12 15:14:52
dokument Komunikat budowa kontenerowej hydroforni w Dobrogoszczy 2013-04-11 15:16:16
dokument Modernizacja linii napowietrznej 110 kV Wałcz - Wałcz Północ - Mirosławiec 2013-04-04 10:24:08
dokument Ogłoszenie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/158/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 grudnia 2012r. 2013-03-26 13:32:35
dokument Budowa linii kablowej nn 0,4kV w Strącznie 2013-03-20 14:31:17
dokument przebudowa zasilania stacji transformatorowej Kłębowiec 2013-03-15 13:04:45
dokument Ogłoszenie o zakończeniu postępowania - dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych w miejscowości Szwecja. 2013-03-06 15:00:53
dokument Budowa zbiornika retencyjnego w Gostomi 2013-03-05 15:24:02
dokument Budowa hydroforni w Dobrogoszczy 2013-02-28 11:16:36
dokument Budowa wodociągu Strączno 2013-02-28 11:14:46
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Iłowcu 2013-02-26 14:17:56
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plaży i przystani w Nakielnie 2013-02-26 14:16:36
dokument Zmiana godzin obsługi interesantów przez biuro: EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH. 2013-02-26 14:15:20
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji Nakielno-Strączno-Chwiram 2013-02-21 15:09:10
dokument Zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły. 2013-02-19 10:25:07
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz. 2013-02-08 12:48:09
dokument Informacja w sprawie zmian dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego 2013-02-05 12:34:26
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2013r. 2013-02-04 13:23:54
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy zasilania stacji transformatorowej Kłębowiec z linii napowietrznej SN na linię kablową SN-15kV . 2013-02-04 13:17:34
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy przyłączy do sieci elektroenergetycznej stacji pogodowej w m. Witankowo. 2013-01-07 12:45:43
dokument UWAGA: NOWYM SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY WAŁCZ . 2013-01-07 10:59:45
dokument Postanowienie w sprawie terminu wnoszenia uwag i wniosków do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko - przetwarzanie tworzyw sztucznych w budynku po byłej galwanizerni na działkach nr 403/2 i nr 402/2 w Szwecji 2013-01-03 10:31:25
dokument PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w obrębie geodezyjnym Kołatnik 2012-12-12 08:05:59
dokument Zawiadomienie w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych w budynku po byłej galwanizerni w miejscowości Szwecja. 2012-12-05 09:41:01
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy ujęcia oraz budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Różewo. 2012-12-04 15:09:01
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. budowę Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz. 2012-12-04 13:32:33
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy o przyjęciu Uchwałą Nr XXI/114/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. dokumentu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wałcz dla terenów położonych w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo. 2012-11-15 21:41:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o przyjęciu Uchwałą Nr XXI/115/2012 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 sierpnia 2012 r. dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo. 2012-11-15 21:34:11
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wałcz w latach 2012 - 2027 2012-11-15 21:31:54
dokument Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Szwecji. 2012-11-12 20:56:29
dokument Informacja w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 321705_2 - Wałcz w obrębie 321705 2.0057 Golce. 2012-11-09 15:10:35
dokument Cykl bezpłatnych szkoleń pn. - Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO 2012-11-09 14:16:12
dokument Informacja w sprawie utylizacji azbestu z terenu gminy Wałcz. 2012-11-09 12:22:42
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy przyłączy do sieci elektroenergetycznej stacji pogodowej w m. Witankowo. 2012-10-29 10:04:25
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy ujęcia oraz budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Różewo. 2012-10-18 15:01:28
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej z rur PE ? 90 mm dla zasilania nowego osiedla mieszkaniowego na terenie geodezyjnym Ostrowiec, gm. Wałcz. 2012-10-12 09:57:17
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN/nn w obrębie geodezyjnym Lubno. 2012-10-09 11:06:17
dokument Informacja w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji elektroenergetycznej SN/110kV GPZ Coch na terenie działki nr 5/21 obręb Skrzatusz gmina Szydłowo oraz nr 405, obręb Różewo gmina Wałcz. 2012-10-05 16:19:02
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz - dokument stracił ważność 2012-10-04 12:05:09
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dokument stracił ważność 2012-10-04 12:03:24
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu Gostomia Czerwona Kolonia ? Popowo. 2012-09-24 10:15:41
dokument Konsultacje w zakresie Rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 2012-09-21 16:04:59
dokument Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych w Szwecji. 2012-09-11 12:47:25
dokument WAŻNE: Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 2012-09-07 14:48:14
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowo - garażowych na pomieszczenia biurowe wraz z rozbudową na terenie działki nr 5/7 w miejscowości Kołatnik. 2012-08-30 09:10:19
dokument Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania dot. budowy stacji elektroenergetycznej SN/110kV GPZ Coch w obrębie wsi Skrzatusz i Różewo. 2012-08-29 11:50:52
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej dla zasilania nowego osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ostrowiec. 2012-08-23 08:53:54
dokument Obwieszczenie w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej na trasie Gostomia (kolonia Czerwona) Popowo. 2012-08-13 13:40:15
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15 Kv i NN-0,4 Kv w miejscowości Dobino. 2012-08-13 13:37:41
dokument Informacja w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych w ilości 235.200 tys. sztuk w miejscowości Różewo. 2012-08-06 15:14:17
dokument Ogłoszenie w sprawie budowy fermy brojlerów kurzych w miejscowości Różewo. 2012-08-06 15:10:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej SN/110kV GPZ Coch 2012-07-31 08:34:44
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz w Kołatniku 2012-07-31 07:55:41
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kołatniku 2012-07-31 07:53:37
dokument Rządowy program pomocy uczniom w 2012r. - Wyprawka szkolna - Dofinansowanie zakupu podręczników. 2012-07-27 20:28:11
dokument INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NA 2012r. 2012-07-17 16:04:58
dokument Raport o oddziaływaniu na środowisko - termokatalityczne przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na działkach o nr ewidencyjnych 403/2 i 402/2 położonych w obrębie Szwecja w gminie Wałcz. 2012-07-16 10:28:00
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz. 2012-07-10 08:37:08
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę wiejską w obrębie geodezyjnym Rutwica, gm. Wałcz. 2012-07-05 22:21:23
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym Wałcz 55, gm. Wałcz oraz w obrębie geodezyjnym miasto Wałcz. 2012-07-05 22:17:55
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4kV w miejscowości Kołatnik-Pluskota 2012-07-05 22:13:41
dokument Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych. 2012-06-27 11:54:21
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego: remont i przebudowa sieci nn 0,4 kV w obrębie geodezyjnym Strączno. 2012-06-26 20:47:07
dokument Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i NN 0,4kV w miejscowości Dobino. 2012-06-26 20:31:33
dokument Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Szwecja. 2012-06-05 13:25:29
dokument Obwieszczenie w sprawie remontu i przebudowy sieci nn 0,4 kV wraz z przyłączami, zasilającymi budownictwo mieszkaniowe w obrębie wsi Laski Wałeckie. 2012-05-31 15:12:26
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionej zmiany studium. 2012-05-31 10:38:01
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Różewo, Gostomia i Chwiram w gminie Wałcz pod lokalizację zespołu elektrowni wiatrowych z niezbędną infrastrukturą. 2012-05-31 10:34:03
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - w sprawie tuczu rzeźnych brojlerów kurzych. 2012-05-24 15:01:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji: budowa przyłączy kablowych, przebudowa i remont istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Przybkowo. 2012-05-24 14:35:32
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo w gminie Wałcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-05-14 11:14:38
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałcz dla terenów w rejonie miejscowości Strączno, Ługi Wałeckie, Gostomia, Dzikowo, Różewo, Przybkowo, Chwiram, Dobino, Witankowo. 2012-05-14 11:11:58
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN-15kV, stację transformatorową SN/nn oraz linię kablową niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi na działkach geodezyjnych położonych w obrębie Wałcz Pierwszy. 2012-05-11 15:38:08
dokument Komunikat w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku hydroforni na świetlicę wiejską wraz z przebudową na działce nr 129 położonej w miejscowości Rutwica. 2012-05-11 15:30:10
dokument Obwieszczenie w sprawie remontu i budowy sieci nn 0,4 kV wraz z przyłączami, zasilającymi budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Strączno. 2012-04-27 11:28:42
dokument Informacja w sprawie środków ułatwiających komunikowanie dla osób słabo słyszących oraz głuchych. 2012-04-12 08:49:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa elektroenergetycznych linii kablowych na potrzeby Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wałcz na obszarze gminy Szydłowo. 2012-04-03 09:56:53
dokument Obwieszczenie w sprawie remoncie i przebudowie sieci nn 0,4kV w obrębie wsi Laski Wałeckie. 2012-04-02 21:51:20
dokument UWAGA - informacja w sprawie opłat za miejsce pochówku. 2012-03-29 11:16:50
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy przyłączy kablowych oraz przebudowie i remoncie istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Przybkowo. 2012-03-28 14:45:17
dokument Obwieszczenie w sprawie podniesienia poziomu wody na obszarze bagiennym celem utworzenia zbiornika retencyjnego - Leśnictwo Iłowiec. 2012-03-28 14:37:17
dokument Obwieszczenie w sprawie odtworzenia rowów melioracyjnych na obszarze łąk śródleśnych- Leśnictwo Golce. 2012-03-28 14:27:43
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni w obrębie geodezyjnym Chwiram. 2012-03-23 13:50:37
dokument Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2012-03-05 13:52:30
dokument Obwieszczenie w sprawie rozbudowy wraz z przebudową istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 49 i 48/3 w Gostomii. 2012-02-24 14:48:03
dokument Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 2012-02-21 10:21:03
dokument Komunikat Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 2012-02-16 14:22:13
dokument Obwieszczenie w sprawie rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej na działce nr 254 w Dębołęce. 2012-02-16 14:18:07
dokument Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2012-02-15 12:18:19
dokument KOMUNIKAT - REJESTRACJA W CEIDG JEST WOLNA OD OPŁAT 2012-02-07 13:36:24
dokument Obwieszczenie w sprawie podniesienia poziomu wody na obszarze bagiennym celem utworzenia zbiornika retencyjnego - leśnictwo Iłowiec. 2012-02-06 12:11:19
dokument Obwieszczenie w sprawie odtworzenia rowów melioracyjnych na obszarze łąk śródleśnych. 2012-02-06 12:04:23
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Chwiram. - dokument stracił ważność 2012-01-30 15:08:38
dokument KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2012-01-23 23:48:21
dokument Konsultacje społeczne - Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśli bo rskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi. 2012-01-17 14:11:39
dokument Obwieszczenie w sprawie budowy stacji wodociągowej z siecią i przyłączami dla miejscowości Dobrogoszcz i Jarogniewie w Gminie Wałcz. 2012-01-16 13:23:57