Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2022 Rafał Falkowski 2022-05-25 14:47:04 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości - RÓŻEWO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2022-05-25 12:23:13 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości - RÓŻEWO, Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2022-05-25 12:22:19 dodanie dokumentu
Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Rafał Falkowski 2022-05-24 14:22:53 edycja dokumentu
Przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wałcz do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Rafał Falkowski 2022-05-24 14:20:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29.07.2020r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci, uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych Rafał Falkowski 2022-05-24 14:10:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29.07.2020r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci, uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych Rafał Falkowski 2022-05-24 14:08:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie Pani Annie Zasada-Wyrzykowskiej Rafał Falkowski 2022-05-24 13:52:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 maja 2021r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wałcz oraz tryb powołania i działania Komisji ds. przyznawania ww. dofinansowań. Rafał Falkowski 2022-05-24 13:49:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 maja 2021r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wałcz oraz tryb powołania i działania Komisji ds. przyznawania ww. dofinansowań. Rafał Falkowski 2022-05-24 13:47:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25.05.2021r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez nauczycieli na dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego Rafał Falkowski 2022-05-24 13:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych w okresie od 9 do 10 lutego 2021r. w szkołach dla których organem prowadzący jest Gmina Wałcz Rafał Falkowski 2022-05-24 13:40:09 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz za 2020r. Rafał Falkowski 2022-05-24 13:37:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25.06.2021r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałcz w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2020/20201 Rafał Falkowski 2022-05-24 13:34:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2021r. Rafał Falkowski 2022-05-24 13:16:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych Rafał Falkowski 2022-05-24 13:13:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych Rafał Falkowski 2022-05-24 13:09:40 dodanie dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2022 Rafał Falkowski 2022-05-24 11:01:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych Rafał Falkowski 2022-05-24 10:54:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2022r. Rafał Falkowski 2022-05-24 10:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 15 września 2021r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie w przypadku jego nieobecności. Rafał Falkowski 2022-05-24 10:44:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Wałcz przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Adam Dyksik 2022-05-24 10:02:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 września 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie w przypadku jego nieobecności. Rafał Falkowski 2022-05-24 09:25:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16.09.2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Różewie w przypadku jego nieobecności. Rafał Falkowski 2022-05-24 09:01:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Wałcz z dnia 16 września 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi w przypadku jego nieobecności. Rafał Falkowski 2022-05-24 08:57:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 51/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Wałcz przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze Adam Dyksik 2022-05-24 08:02:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie publikowania informacji Rafał Falkowski 2022-05-23 15:57:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 29 października 2021 roku w sprawie publikowania informacji Rafał Falkowski 2022-05-23 15:55:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Wałcz z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Rafał Falkowski 2022-05-23 15:53:23 dodanie dokumentu
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Wałcz za rok 2022 Rafał Falkowski 2022-05-23 15:51:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie publikowania informacji Rafał Falkowski 2022-05-23 15:45:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie publikowania informacji o wykonaniu budżetu Gminy Wałcz za I kwartał 2022 roku Rafał Falkowski 2022-05-23 15:43:10 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2022-05-23 15:37:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 45/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2022-05-23 15:34:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 46/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2022-05-23 15:30:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2022-05-23 15:25:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 68/2021 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2022-05-23 15:22:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz rokowań na 2022 rok dotyczących ?Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz?. Rafał Falkowski 2022-05-23 15:18:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Wójta Gminy Wałcz z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz rokowań na 2022 rok dotyczących ?Sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości oraz sprzedaży mienia ruchomego, stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz?. Rafał Falkowski 2022-05-23 15:18:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 WÓJTA GMINY WAŁCZ z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości i ich części składowych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałcz, przeznaczonych do sprzedaży w ramach przetargu, prawa pierwokupu, umowy warunkowej lub zamiany Rafał Falkowski 2022-05-23 15:15:13 dodanie dokumentu