WÓJT GMINY WAŁCZ ogłasza II ustny przetarg ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Dzikowo , od co najmniej 6 miesięcy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Dzikowo, Gmina Wałcz przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie działki nr 117/3 w obrębie 0087 Dzikowo, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

ogłasza II ustny przetarg ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Dzikowo , od co najmniej 6 miesięcy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Dzikowo, Gmina Wałcz przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie niżej wymienionych działek.

 

1.działka o nr 117/3 o powierzchni 0,19 ha, w tym : R IV a – 0,19 ha, położona w obrębie 0087 Dzikowo , Gmina Wałcz,

2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1,00 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (61,37 złotego/1 q na rok 2015 ),

3.wysokość wadium wynosi 50,00 złotych ( pięćdziesiąt złotych),

4.przetarg odbędzie się 23 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

I przetarg, z wynikiem negatywnym odbył się dnia 14 listopada 2014 roku .

 

A) w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wpłacą wadium w oznaczonym terminie i spełniają warunki udziału w przetargu .

B ) umowa dzierżawy sporządzona zostanie od dnia przetargu do 15 września 2024 roku z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

C ) wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz bądź na konto - Bank PeKaO S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 19 grudnia 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.Informacji o działkach wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu udziela się w pok.19, ul. Dąbrowskiego 8.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Sporządził : Marek Pawlik

Wałcz , dnia 2014-11-21

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-11-2014 11:48:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 21-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-11-2014 11:48:24