Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie działki budowlanej nr 156/50 w miejscowości Ostrowiec.

Wójt Gminy Wałcz

informuje o  rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na zbycie działki budowlanej nr 156/50 w miejscowości Ostrowiec.

 

Cena wywoławcza wynosi  36.500,00 zł

Rokowania  przeprowadzone zostaną  w dniu 27.10.2017 roku o    godzinie 1100  w  siedzibie Urzędu  Gminy Wałcz .

Pierwszy przetarg przeprowadzono -  31.05.2017 roku .

Drugi przetarg przeprowadzono      -   10.08.2017 roku.

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu , stary zapis to zabudowa mieszkaniowa.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zgłoszenia udziału w   rokowaniach  składać należy do dnia 27.10.2017 roku  do godz. 930 w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz .

Aby wziąć udział  w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia

24.10.2017 roku zaliczkę w kwocie  3.650,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę należy wnieść na konto depozytowe  nr  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń  ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wniesienia zaliczki.

Dodatkowych  informacji udziela się w pokoju nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

20.09.2017 r.  -  27.10.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-09-2017 10:33:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 20-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-09-2017 10:33:15