ZARZĄDZENIE Nr 101/2017 Wójta Gminy Wałcz z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE  Nr 101/2017

Wójta Gminy Wałcz

z dnia 1 grudnia  2017 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm./ i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/Dz. U. z 2017 roku , poz.1595 / oraz Uchwały nr XXXIV/197/2013  z dnia  28 maja 2013 roku  Rady Gminy w Wałczu   w sprawie określenia  zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wałcz , Wójt Gminy w Wałczu postanawia, co następuje

§ 1. Nabywa się na rzecz Gminy Wałcz  działkę nr 82 o pow. 0,1038  ha położoną w Dobinie zapisaną w księdze wieczystej  KW nr K01W/00031999/9  od  osoby fizycznej z przeznaczeniem na powiększenie placu zabaw.   

§ 2. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania .

 

Wójt Gminy

Jan Matuszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-12-2017 09:31:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 01-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 06-12-2017 09:31:57