Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości gruntowych bezpośrednio przylegających na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości rolnej: działka nr 83/138, położona w obrębie 0112 Wałcz , Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla  właścicieli nieruchomości gruntowych bezpośrednio przylegających  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości  rolnej :

 

  1. działka nr 83/138 o powierzchni  0,0428 ha w tym : ( R IV a  – 0,0428 ha)  położona w obrębie 0112 Wałcz , Gmina Wałcz.
  2. KO1W/00031579/9 
  3. Cena działki netto – 8.000,00 złotych, ( osiem tysięcy )
  4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
  5. Przetarg odbędzie się  20 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
  6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.
  7. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

 I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : Sprzedaż tej nieruchomości może nastąpić jedynie na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z powodu tego , że działka nie posiada dostępu do drogi . 

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2018 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

Wałcz, dnia 2018-03-19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-03-2018 12:46:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 19-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-03-2018 12:46:06