Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania po czwartym przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie dzialki rolnej zabudowanej nr 1/40 o powe. 3,6339 ha położonej w obrębie 0017 Zdbice.

Wójt Gminy w Wałczu

ogłasza rokowania po czwartym przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym  na zbycie dzialki rolnej zabudowanej  nr 1/40 o powe. 3,6339 ha położonej w obrębie 0017 Zdbice.

Cena wywoławcza wynosi  499.000,00 zł

Rokowania  przeprowadzone zostaną  w dniu 06.07.2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibieUrzędu  Gminy Wałcz .

Pierwszy przetarg przeprowadzono -  19.10.2017 roku

Drugi przetarg przeprowadzono      -   30.11.2017 roku

Trzeci przetarg przeprowadzono     -    01.03.2018 roku

Czwarty przetarg przeprowadzono -    12.04.2018 roku.

Na w/w nieruchomość brak jest obowiązującego planu, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wałcz to tereny potencjalnych zlewni kanalizacji sanitarnych.

Nieruchomość  jest wydzierżawiona do 30.04.2020 roku.

Zgłoszenie udziału w   rokowaniach  składać należy do dnia 06.07.2018 roku  do godz. 950 w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wałcz z napisem „ Rokowania na sprzedaż działki nr 1/40 w Zdbiach – nie otwierać do dnia 06.07.2018 do godz. 10.00”.

Aby wziąć udział  w rokowaniach należy wpłacić w terminie do dnia 03.07.2018 roku zaliczkę w kwocie  49.900,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Zaliczkę należy wnieść na konto depozytowe  nr  24 1240 3712 1111 0000 4363 6691.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowanie zalicza się na poczet nabytej działki , zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacona zaliczka przepada.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać :

- imię i nazwisko oraz adres albo nazwę firmy oraz siedzibę , jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot ,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te  warunki bez zastrzeżeń  ,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wniesienia zaliczki.

Dodatkowych  informacji udziela się w pokoju nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy Wałcz.

Urząd Gminy Wałcz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

W przypadku, gdy osoba lub podmiot, którego oferta będzie najkorzystniejsza nie będzie spełniał wymogów art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Gmina Wałcz wystąpi z wnioskiem do KOWR w Koszalinie o zgodę na sprzedaż.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 30-05-2018 15:34:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 30-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 30-05-2018 15:34:12