Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców obrębu Prusinowo, gmina Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 77/4 w obrębie 52 Prusinowo gm. Wałcz.

 

WÓJT GMINY WAŁCZ

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców obrębu Prusinowo, gmina Wałcz na wydzierżawienie niżej wymienionej działki rolnej.

 

  1. działka o nr 77/4 o powierzchni 0,12 ha, w tym B-RIVb - 0,12 ha, położona w obrębie 52 Prusinowo gm. Wałcz,

  2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (74,18 złotego/1 q na rok 2012 ),

  3. wysokość wadium wynosi 50 złotych (pięćdziesiąt złotych),

  4. przetarg odbędzie się 17 grudnia 2012 r. o godzinie 9.15 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6,

  5. w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby , które wpłacą wadium w oznaczonym terminie,

  6. umowa dzierżawy sporządzona zostanie na 5 lat z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

  7. wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz najpóźniej do dnia 14 grudnia 2012 r. do godziny 14.oo.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Informacji o działce wystawionej do przetargu udziela Joanna Saks pok.3, ul. Dąbrowskiego 6.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 15-11-2012 22:03:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Saks 15-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 15-11-2012 22:03:59