Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Strączno gmina Wałcz, na wydzierżawienie niżej wymienionej działki rolnej.

ODWOŁANIE PRZETARGU

 

Dnia 31.12.2013 roku przetargi na działki gruntu rolnego nr 1 / 4, 1 / 5 oraz 1 / 6 położone w obrębie wsi Strączno zostały odwołane. 

 

 

 

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

 

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Strączno gmina Wałcz, na wydzierżawienie niżej wymienionej działki rolnej.

 

 1. działka o nr 1/4 o powierzchni 3,2324 ha, w tym RIVb –1,7247 ha, RV – 0,9215 ha, LsIV- 0,5862 ha  położona  w obrębie Strączno gm. Wałcz,
 2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 4,54 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (69,28 złotego/1 q na rok 2014 ),
 3. wysokość wadium wynosi  50 złotych (pięćdziesiąt złotych),
 4. przetarg odbędzie się 31 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6,
 5.  w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby , które wpłacą wadium w oznaczonym terminie,

 

 1. działka o nr 1/6 o powierzchni 38,4921 ha, w tym RIVa – 12,9024 ha, RIVb – 18,5263 ha, RV- 0,7934 ha, ŁIV- 5, 4400 ha, N- 0,8300  położona  w obrębie Strączno gm. Wałcz,
 2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 66,18 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (69,28 złotego/1 q na rok 2014 ),
 3. wysokość wadium wynosi  460 złotych (czterysta sześćdziesiąt złotych),
 4. przetarg odbędzie się 31 grudnia 2013 r. o godzinie 9.15 w pokoju  nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6,
 5.  w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby , które wpłacą wadium w oznaczonym terminie,

 

 1. działka o nr 1/5 o powierzchni 20,8067 ha, w tym RIVa – 6,7076 ha, RIVb – 13,4797 ha, RV-0,5551 ha, LsIV- 0,0643 ha  położona  w obrębie Strączno gm. Wałcz,
 2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 35,73 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (69,28 złotego/1 q na rok 2014 ),
 3. wysokość wadium wynosi  250 złotych (dwieście pięćdziesiąt złotych),
 4. przetarg odbędzie się 31 grudnia 2013 r. o godzinie 9.30 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6,
 5.  w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby , które wpłacą wadium w oznaczonym terminie,

 

 1. umowa dzierżawy sporządzona zostanie na 5 lat z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,
 2. wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

 

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz najpóźniej do dnia 27 grudnia 2013 r. do godziny 14.oo.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując                      1 egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 

Informacji o działce  wystawionej do przetargu udziela się w  pok.3, ul. Dąbrowskiego 6.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Saks 28-11-2013 21:15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Saks 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Joanna Saks 31-12-2013 10:38:09