Przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy wiejskiej Wałcz na wydzierżawienie działki rolnej nr 147/2 w obrębie 58 Kłębowiec gm. Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców gminy wiejskiej Wałcz na wydzierżawienie niżej wymienionej działki rolnej.

1. działka o nr 147/2 o powierzchni 0,16 ha, w tym S-RV - 0,16 ha położona w obrębie 58 Kłębowiec gm. Wałcz,
2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego (74,97 złotego/1 q na rok 2012 ),
3. wysokość wadium wynosi 50 złotych (pięćdziesiąt złotych),

4. przetarg odbędzie się 14 lutego 2012 r. o godzinie 9.15 w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6,
5. w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby , które wpłacą wadium w oznaczonym terminie ,
6. umowa dzierżawy sporządzona zostanie na 5 lat z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,
7. wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz najpóźniej do dnia 13 lutego 2012 r. godziny 14.oo.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji o działce wystawionej do przetargu udziela Joanna Saks (tel. 067 258 02 41 w. 54).

Do wiadomości:

1. sołtys wsi – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń,
2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 12-01-2012 14:51:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-01-2012 14:53:56