Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs na stanowisko: INSPEKTOR ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH ORAZ ROZLICZANIA INWESTYCJI

WÓJT GMINY  WAŁCZ

 ogłasza konkurs na stanowisko:

INSPEKTOR ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH ORAZ ROZLICZANIA INWESTYCJI

 

1. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych,oraz korzystania z pełni praw publicznych

c)   nienaganna opinia

d)   niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione  przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

e)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

g) min. 3 lat stażu pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem, rozliczaniem środków unijnych.

f)   wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)  dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych ( Excel , Word)

b)  komunikatywność , kreatywność , sumienność

c) studia podyplomowe z administracji lub zarządzania projektami unijnymi

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a) pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych;

b) prowadzenie inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych;

c) rozliczenie inwestycji;

d)prowadzenie sprawozdawczości ze zrealizowanych projektów i inwestycji

 

4. Wymagane dokumenty:

a) CV

b) list motywacyjny

c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazanie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)   

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz rozliczania inwestycji” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz w  terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia . Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wałcz . Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Gminy Wałcz.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-05-2014 11:57:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Światowa 06-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 06-05-2014 11:57:23