Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Karsiborze

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Karsiborze

 

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KARSIBORZE OGŁASZAJĄ KONKURS

na stanowisko: Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej w Karsiborze, w wymiarze ¼ etatu

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- posiada wykształcenie średnie,

- co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego,

- nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, o pracownikach samorządowych,

- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi programów komputerowych w tym: Płatnik, finansowo-księgowy,

- dyspozycyjność, rzetelność, sumienność i pracowitość,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- umiejętność negocjacji, przekonywania i argumentowania,

- kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

Wymagane dokumenty:

1. CV z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ),

2. list motywacyjny,

3.kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,

4.kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5.kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

6.zaświadczenie uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa umyślne,

7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Planowany zakres obowiązku na stanowisku:

- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

- dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- opracowywanie planów budżetowych według wskaźników budżetowych,

- sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków kosztów i dochodów oraz ich analiza,

- dekretacja i księgowanie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- sporządzanie sprawozdań do GUS,

- dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 15.08.2014 roku do godziny 15:00 – liczy się data wpływu Urzędu Gminy, pod adresem: ul .Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na Głównego Księgowego GBP w Karsiborze”.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz podana zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Oferty niekompletne i te które wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie kolejnego postępowania konkursowego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy w Wałczu w terminie 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze

Aldona Piaskowska

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 1.pdf (PDF, 7.95Kb) 2014-08-01 15:40:51 640 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 01-08-2014 15:10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 01-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 07-08-2014 15:19:45