Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZETARG ODWOŁANY - WÓJT GMINY WAŁCZ ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Różewo od co najmniej 6 miesięcy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Różewo , Gmina Wałcz przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie działki nr 220/1 w obrębie 0082 Różewo, Gmina Wałcz

GK.6845.01.47.2014 Wałcz, dnia 2014-12-12

 

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze

zainteresowane udziałem w przetargu

ograniczonym na wydzierżawienia

działki rolnej nr 220/1, położonej w obrębie

Różewo

 

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Wałcz, odwołuje przetarg ograniczony na wydzierżawienie działki rolnej nr 220/1 położonej w obrębie Różewo . Przetarg został wyznaczony na dzień 16 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00.

Powodem odwołania przetargu jest to, że nieruchomość jest objęta umową dzierżawy i znajdują się obecnie zasiewy dotychczasowego użytkownika.

Nowy przetarg zostanie ogłoszony w roku 2015 po dokonaniu zbiorów .   


WÓJT GMINY WAŁCZ

ogłasza ustny przetarg ograniczony dla osób zamieszkałych i zameldowanych na terenie obrębu Różewo od co najmniej 6 miesięcy oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą na terenie obrębu Różewo , Gmina Wałcz przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia przetargu, na wydzierżawienie niżej wymienionych działek. :

 

  1. działka o nr 220/1 o powierzchni 12,34 ha, w tym : R III b – 5,29 ha, R IV a – 0,88 ha, R IV b – 5,22 ha , R V – 0,93 ha , N – 0,02 ha położona w obrębie 0082 Różewo , Gmina Wałcz,

  2. wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 36,07 q żyta rocznie według cen żyta do podatku rolnego ( 61,37 złotego/1 q na rok 2015 ),

3. wysokość wadium wynosi 500,00 złotych ( pięćset złotych),

  1. przetarg odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godzinie 9.00 w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 8, ( sala narad )

 

A) w przetargu ustnym ograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które wpłacą wadium w oznaczonym terminie i spełniają warunki udziału w przetargu .

B ) umowa dzierżawy sporządzona zostanie od 01- 01 – 2015 do 15 września 2024 roku z możliwością jej rozwiązania w całości lub części po uprzednim 3 miesięcznym okresie wypowiedzenia w sytuacji, gdy przedmiot dzierżawy lub jego część staną się „Wydzierżawiającemu” konieczne i niezbędne w celu zrealizowania innej - istotnej z punktu widzenia gospodarczego Gminy Wałcz umowy,

C ) wysokość postąpienia wynosi 1 q żyta.

Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz bądź na konto - Bank PeKaO S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 12 grudnia 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w cenę czynszu dzierżawnego za działkę. Po przetargu sporządzony zostanie protokół, który podpisuje osoba wygrywająca przetarg otrzymując 1 egzemplarz.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości rolnej nie podpisze umowy dzierżawy na grunt rolny w wyznaczonym terminie 7 dni, to wpłacone wadium podlega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Informacji o działkach wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu udziela się w pok.19, ul. Dąbrowskiego 8.

Wójt Gminy Wałcz zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Sporządził : Marek Pawlik

Wałcz , dnia 2014-11-12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 13-11-2014 10:38:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 13-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-12-2014 09:51:34