Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącej fermy trzody chlewnej wraz z budową nowych budowli rolniczych, w tym dwukomorowej laguny na gnojowicę oraz infrastruktury towarzyszącej, poprawiającej funkcjonowanie fermy w miejscowości Wiesiółka, działka nr 342 obręb nr 0060 Czapla, gmina Wałcz

Wałcz, dnia 23.03.2015 r.

GK.6220.14.1.2015.KS

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 02.03.2015 r., złożonym przez POLDANOR S.A., ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącej fermy trzody chlewnej wraz z budową nowych budowli rolniczych,
w tym dwukomorowej laguny na gnojowicę oraz infrastruktury towarzyszącej, poprawiającej funkcjonowanie fermy w miejscowości Wiesiółka, działka nr 342 obręb nr 0060 Czapla, gmina Wałcz zostało wszczęte postępowanie w w/w sprawie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zwrócono się
o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu,

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie.pdf (PDF, 442.71Kb) 2015-03-26 10:16:47 618 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 26-03-2015 10:16:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 23-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 26-03-2015 10:18:26