Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ustny przetarg ograniczony dla właścicieli lub użytkowników nieruchomości bezpośrednio przylegających, na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej: działka nr 543/4 w obrębie Szwecja, Gmina Wałcz.

WÓJT GMINY WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla właścicieli lub użytkowników nieruchomości bezpośrednio przylegających, na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej:

 

  1. działka o nr 543/4 o powierzchni 0,1322 ha, w tym R V – 0,0751ha , Ł – 0,0571 ha położona w obrębie 0015  Szwecja , Gmina Wałcz,
  2. KO1W/00003031/1 
  3. Cena netto działki  15.590,00 złotych,
  4. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
  5. Przetarg odbędzie się 26 maja 2015 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
  6. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : zasady sprzedaży gruntów rolnych zawarte są w § 4  Uchwały Rady Gminy Wałcz Nr XXXIV/197/2013 z dnia 28 maja 2013 roku. Sprzedaż gruntów rolnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych, następuje w drodze przetargu .

Działka nr 543/4 nie posiada dostępu do drogi .

Sprzedaż z prawem pierwokupu dla dzierżawcy . Umowa dzierżawy do dnia 31.12. 2025 r.

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 22 maja 2015 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Po przetargu sporządzony zostanie protokół uzgodnień nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

 III.. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

IV. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Zawarcie umowy notarialnej następuje w terminie do 21 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

 

 

Wałcz, dnia 2015-04-23                                                                       

Sporządził : Marek Pawlik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 23-04-2015 14:56:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 23-04-2015 14:56:56