Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zdbice, działka nr 9/3 obręb 0017 Zdbice, gmina Wałcz.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz


            Działając zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w dniu 30.04.2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zdbice, działka nr 9/3 obręb 0017 Zdbice, gmina Wałcz

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 II piętro, pokój 19.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Zdbice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-05-2015 12:31:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 04-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-05-2015 12:31:15