Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Szkółkarskiego RUDNICA, działka nr 8284/1 obręb ewidencyjny 0058 Kłębowiec, gmina Wałcz.

Wałcz, dnia 08.06.2015 r.

GK.6220.21.1.2015.KS

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z wnioskiem z dnia 28.05.2015 r., złożonym przez Nadleśnictwo Wałcz, ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zaopatrzenia w wodę Gospodarstwa Szkółkarskiego RUDNICA, działka nr 8284/1 obręb ewidencyjny 0058 Kłębowiec, gmina Wałcz. 

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późm.zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu, w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy  jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1)   uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,

2)   zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Ponadto informuję o zamieszczeniu obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz bip.gminawalcz.pl /ochrona środowiska/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wałcz.

 

Otrzymują;

  1. Nadleśnictwo Wałcz, ul. Kołobrzeska 1, 78-600 Wałcz

Do wiadomości:

  1. Starostwo Powiatowe w Wałczu,
    ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.
  2. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 12-06-2015 08:40:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 10-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 12-06-2015 08:40:16