Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz


Działając zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 21 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w dniu 17.06.2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezinki wraz z budową pompowni ścieków na działce nr 83/16 obręb 0053 Ługi Wałeckie, gmina Wałcz.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 II piętro, pokój 19.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8 oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ługi Wałeckie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 19-06-2015 10:26:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Stanisławska 18-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 19-06-2015 10:26:23