Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego ujęcia wody na fermie kurzej w Różewie

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Wałcz


            Działając zgodnie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 21 ust. 2 pkt. 8 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu ujęcia wód podziemnych dla Fermy Brojlerów Kurzych w Różewie, na działce nr 2/30 obręb ewidencyjny 0082 Różewo, gmina Wałcz wydane zostało w dniu 01.07.2015 r. postanowienie Wójta Gminy Wałcz o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 II piętro, pokój 19.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu; http://bip.gminawalcz.pl oraz wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 8, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Różewo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Przemysław Maksymowicz 03-07-2015 08:15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Maksymowicz 03-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Przemysław Maksymowicz 03-07-2015 08:15:31