Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XIV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy Wałcz

 

O B W I E S Z C Z E N I E !

Zawiadamia się, że w dniu 29 października 2015r. o godz. 13,oo w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 odbędzie się XIV SESJA RADY GMINY WAŁCZ.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad,

b) przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji .

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

4. Zaopiniowanie Planu pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze na roku 2016.

5. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.

6. Głosowanie nad uchwałami:

1) w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę Wiejską Wałcz dla Powiatu Wałeckiego środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr

2314Z na odcinku Stacja Strączno-Strączno długości 1.222 mb w km: 8+883 ÷ 10+105". realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

2016-2019",

2) w sprawie zmiany Uchwały NR IX/40/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Różewo,

3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,

5) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na

terenie Gminy Wałcz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania

dotacji,

8) w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy

na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji

edukacyjnej, społecznej, zawodowej,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

10) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015,

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Karsiborze,

12) w sprawie opłaty miejscowej,

13) w sprawie zmiany uchwały nr VII/25/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 20915r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .

7. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 23-10-2015 16:10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Brożek 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 23-10-2015 16:10:30