Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko - w sprawie tuczu rzeźnych brojlerów kurzych.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ) Wójt Gminy Wałcz podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestorów Państwa Zofii i Marka Michalskich zamieszkałych w Nowym Dworze nr 3, 64-930 Szydłowo wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie tuczu rzeźnych brojlerów kurzych w ilości 235.200 sztuk (941 DJP) w jednej obsadzie w planowanych do wybudowania 4 budynkach inwentarskich, instalacji pomocniczych, dróg utwardzonych oraz pasów zieleni na działkach o nr 3/51, 3/59, 3/63 położonych w obrębie wsi Różewo. Postępowanie ma na celu udostępnienie społeczeństwu wszelkich informacji w powyższej sprawie, które zakończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska jest podanie społeczeństwu informacji o :

  1. raporcie mającym na celu ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jakim jest tucz rzeźnych brojlerów kurzych w planowanych do wybudowania 4 budynkach inwentarskich położonych w obrębie wsi Różewo,

  2. niezbędna dokumentacja – raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wałcz w godzinach od 8.00 do 14.00

  3. uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl w terminie 24 dni tj. od dnia 28 maja 2012 r. do 22 czerwca 2012 r.

  4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 24-05-2012 15:01:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 21-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 24-05-2012 15:07:24