Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2017-01-12 12:59:06
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/170/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22.12.2016r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty. 2017-03-14 14:04:19
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/169/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . 2017-03-14 14:01:42
dokument UCHWAŁA Nr XVIII/168/2016 Rady Gminy WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych 2017-03-14 13:52:51
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2016 Rady Gminy WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych 2017-03-14 13:50:46
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/166/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wałcz. 2017-01-12 12:45:06
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/165/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2017-2020. 2017-01-19 12:12:47
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/164/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017. 2017-01-12 12:41:57
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/163/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wałcz nr XXVI/157/2016r. z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 2017-01-12 12:40:05
dokument UCHWAŁA NR XXVII/162/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 2016-12-21 10:00:45
dokument UCHWAŁA NR XXVI/161/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-12-02 14:56:33
dokument UCHWAŁA NR XXVI/159/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2017-03-14 13:47:40
dokument UCHWAŁA NR XXVI/158/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych formy wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Wałcz 2016-12-02 14:54:58
dokument UCHWAŁA NR XXVI/157/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok. 2016-12-02 14:50:18
dokument UCHWAŁA NR XXVI/156/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wałcz w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-12-02 10:19:02
dokument Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2016 r. w sprawie dofinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2325 z w miejscowości Szwecja 2016-12-02 16:19:06
dokument UCHWAŁA nr XXV/154/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Henryka G. na działania Wójta Gminy Wałcz. 2016-12-02 16:14:58
dokument UCHWAŁA NR XXV/153/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej . 2016-12-02 16:11:01
dokument UCHWAŁA NR XXV/152/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-12-02 16:07:48
dokument UCHWAŁA NR XXV/151/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia i wysokości opłaty miejscowej. 2016-12-02 14:45:17
dokument UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2016-12-02 14:40:13
dokument UCHWAŁA NR XXV/149/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2016-12-02 14:38:30
dokument UCHWAŁA NR XXV/148/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-12-02 14:37:29
dokument UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-12-02 14:36:18
dokument Uchwała Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Wałcz. 2016-12-02 16:35:41
dokument UCHWAŁA NR XXIV/145/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/25/2015 Rady Gminy Wałcz z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego , od nieruchomości i opłaty targowej. 2016-12-02 14:35:21
dokument Uchwała Nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dofinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2325 z w miejscowości Szwecja 2016-12-02 16:31:40
dokument UCHWAŁA NR XXIV/143/ 2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami prywatnymi. 2016-12-02 16:28:37
dokument UCHWAŁA NR XXIV/142/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 września 2016 roku w sprawie darowizny na cele publiczne. 2016-12-02 16:26:18
dokument UCHWAŁA NR XXIV/141/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Wałcz na lata 2016-2025" 2016-10-06 15:10:16
dokument UCHWAŁA NR XXIII/140/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-05 14:26:36
dokument UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi wewnętrznej położonej na terenie obrębu Wałcz 0112 2016-09-05 14:25:50
dokument UCHWAŁA NR XXII/134/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2016-08-26 11:35:24
dokument UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-08-26 11:33:44
dokument UCHWAŁA NR XXII/132/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na mienie komunalne Gminy Wałcz nieruchomości na powiększenie drogi wewnętrznej w miejscowości Kłębowiec. 2016-08-29 08:45:01
dokument UCHWAŁA NR XXII/131/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej. 2016-08-29 08:48:25
dokument Uchwała Nr XXII/130/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2016-08-26 15:58:49
dokument Uchwała Nr XXII/129/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 2016-07-18 13:04:30
dokument Uchwała Nr XXII/128/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku. 2016-07-18 13:11:14
dokument UCHWAŁA NR XXI/127/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-08-26 11:32:01
dokument UCHWAŁA NR XXI/126/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz 2016-08-26 11:27:19
dokument UCHWAŁA NR XXI/125/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej 2016-08-26 10:44:41
dokument UCHWAŁA NR XXI/124/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie inkaso opłaty miejscowej 2016-08-26 10:42:58
dokument UCHWAŁA NR XXI/123/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2016-08-26 14:50:52
dokument UCHWAŁA NR XXI/122/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2016-08-26 14:43:18
dokument UCHWAŁA NR XXI/121/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2016-08-26 14:40:56
dokument UCHWAŁA nr XXI/120/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za sprzedaż wody oraz za oczyszczanie nieczystości płynnych na terenie gminy Wałcz . 2016-08-26 14:38:30
dokument UCHWAŁA NR XX/119/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-08-26 10:39:03
dokument UCHWAŁA nr XIX/118/2016 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Wałczu 2016-08-26 15:36:12
dokument UCHWAŁA NR XIX/117/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-04-14 13:17:42
dokument UCHWAŁA nr XIX/116/2016 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie niewyrażenia na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2016-08-26 15:31:12
dokument Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu. 2016-08-26 14:36:31
dokument UCHWAŁA NR XIX/114/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie podziału sołectwa Ługi Wałeckie i utworzenia sołectwa Brzezinki oraz nadania statutu sołectwu Brzezinki 2016-04-14 13:16:38
dokument UCHWAŁA nr XIX/113/2016 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 2016-08-26 15:26:18
dokument UCHWAŁA NR XIX/112/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2016-04-14 13:10:22
dokument UCHWAŁA NR XIX/111/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Szwecja 2016-08-26 14:28:36
dokument UCHWAŁA NR XIX/110/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a osobami prywatnymi. 2016-08-26 14:26:02
dokument UCHWAŁA nr XIX/109/2016 Rady Gminy w Wałczu z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia od EKOMECHU działek w drodze darowizny. 2016-08-26 14:23:00
dokument UCHWAŁA NR XIX/108/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Dobrogoszcz, Karsibór, Kolno, gmina Wałcz. 2016-04-14 13:03:22
dokument UCHWAŁA NR XIX/107/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Górnica, Świętosław, Lubno, gmina Wałcz. 2016-04-14 13:00:50
dokument UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. 2016-03-15 13:52:42
dokument UCHWAŁA NR XVIII/105/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2016 roku. 2016-03-15 13:51:47
dokument UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wiejską Wałcz a Gminą Miejską Wałcz 2016-08-26 15:20:18
dokument UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a EKOMECH Sp. z o.o. 2016-08-26 15:16:02
dokument UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz 2016-03-15 13:50:42
dokument UCHWAŁA NR XVIII/101/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-03-15 13:49:39
dokument UCHWAŁA NR XVIII/100/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Wałcz 2016-03-15 13:48:09
dokument UCHWAŁA nr XVII/99/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2016. 2016-08-26 15:11:55
dokument UCHWAŁA nr XVII/98/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy w Wałczu na rok 2016. 2016-08-26 15:06:21
dokument UCHWAŁA NR XVII/97/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata, 2016-08-26 14:55:55
dokument UCHWAŁA NR XVII/96/2016 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2016-08-26 14:53:49
dokument UCHWAŁA NR XVII/95/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 2016-02-05 15:55:20
dokument UCHWAŁA NR XVII/94/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. 2016-02-05 15:54:00