Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na działce nr 338 i 340 w obrębie Strączno gmina Wałcz

Wałcz, dnia 08.03.2016 r.

 

                                                                                                                                         (aukcja 1/2016)

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu wyzbycia się drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących na działce nr 338 i 340 w obrębie Strączno gmina Wałcz.

 

OGŁOSZENIE

 

Gmina Wałcz ogłasza aukcję , której celem jest sprzedaż drewna  z wycinką drzew rosnących na działkach nr 338 i 340 po cenie ustalonej w drodze licytacji.

            Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w Szczegółowej specyfikacji dokonać wycinki następujących drzew :

  1. Działka nr 338  , topola – 2 szt
  2. Działka nr 340 , topola – 93 szt , brzoza – 1 szt.

Szacowana ilość drewna do pozyskania : 352,03  m3 , ilość drzew : 96 szt.

Termin zakończenia robót : 30.04.2016 r.

Cięcie drzew winno nastąpić na wysokości nie większej niż 10 cm powyżej gruntu , natomiast w przypadkach szczególnych na wysokościach ustalanych indywidualnie dla  poszczególnych drzew, nadto oferent zobowiązany jest do wywiezienia drewna, gałęzi,  naprawy dróg dojazdowych, oraz uiszczenia na rzecz Gminy Wałcz ceny za pozyskane w ten sposób drewno po cenie ofertowej lub ustalonej w drodze aukcji.

Cena ofertowa nie może być niższa od ceny wyjściowej.

            Cena wyjściowa wynosi  35,0 netto za 1 m3  drewna.

Oferent przed przystąpieniem do aukcji składa ofertę wg załączonego wzoru.

Stawienie się jednego oferenta na aukcji powoduje, iż oferent ten wygrywa aukcję bez konieczności przeprowadzania licytacji. Sprzedaż drewna odbywa się po cenie wskazanej w ofercie.

            Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent aukcja zostanie rozstrzygnięta na zasadach licytacji , na korzyść tego z oferentów, który zaoferuje najwyższą cenę za 1 m3 drewna.

Prowadzący licytację przedstawia cenę wywoławczą, ustaloną jako najwyższa cena wynikająca ze złożonych ofert, a następnie informuje, że postąpienie w licytacji wynosi minimum 5 % ceny wywoławczej.

Warunkiem udziału w aukcji jest przedstawienie wraz z ofertą potwierdzenia wpłat wadium w wysokości 10 % ceny ofertowej.

Wadium wnosi się w pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy 2412 403 712 1111 0000 4363 6691.

Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona oferentowi w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia należytego wykonania umowy.

Na dowodzie wpłaty wadium prosimy wpisać nr aukcji , której wpłata wadium dotyczy.

Wniesione wadium przez oferentów, którzy nie wygrali aukcji, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a wyłonionym w drodze licytacji oferentem.

Oferent powinien podpisać umowę niezwłocznie.

W ofercie należy podać nr rachunku bankowego, na który wniesione wadium ma być zwrócone.

W przypadku gdy oferent, który uchyli się od podpisania umowy, wniesione wadium przechodzi na rzecz Gminy Wałcz a umowa zostanie zawarta z oferentem, który zgłosił jedno postąpienie poniżej ceny wylicytowanej.

Aukcja odbędzie się w siedzibie :

            Gmina Wałcz

            ul. Dąbrowskiego 8  

            78 – 600 Wałcz

            w dniu 18.03.2016 r  o godz.  1000

            Termin składania ofert : 18.03.2016   do godz. 950.

Szczegółową specyfikację można pobierać nieodpłatnie w siedzibie Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 , w Wałczu , pokój nr 20.

 

Oferta          

                                                                                       …………………    ………………………

                                                                           miejscowość            data      

 

                                                                                                                    Gmina Wałcz

                                                                                                               ul. Dąbrowskiego 8

                                                                                                                   78 – 600 Wałcz

 

Nawiązują do treści ogłoszenia z dnia 08.03.2016 r. o zamiarze przeprowadzenia aukcji nr 1/2016 w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących na działkach nr 335 i 340 w obrębie Strączno

 

  1. Oferuję kupno drewna za cenę netto …………………..  zł , w tym

- za gatunki : brzoza , topola - …………………………. zł/m3 ( netto) ,

      2.  oświadczam, że akceptuję warunki określone w ogłoszeniu ;

      3.  oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji ( wygrana aukcji),

           zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy;

     4.   oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji , wyrażam zgodę na zwrot

            wadium , na rachunek bankowy nr ……………………………………………….

         …………………………………………………………………………………………….

          po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Wałcz a wyłonionym w drodze licytacji

           oferentem.

     5.  Oświadczam , że wadium w kwocie …………………….. zł zostało wniesione w

          formie ……………………………………………………………………………..

                                  ( dowód wpłat w załączeniu)

 

 

       Adres do korespondencji

        ……………………………………

        …………………………………….

        ……………………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Stanisławska 09-03-2016 12:51:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Chilicka 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamila Stanisławska 09-03-2016 12:51:36