Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Komendanta Straży Gminnej w referacie Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Wałcz

WÓJT GMINY WAŁCZ OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Komendanta Straży Gminnej

w referacie Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Wałcz

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014.1202)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8 , 78-600 Wałcz

Określenie stanowiska: Komendant Straży Gminnej

Liczba i wymiar etatu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

I  Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Ukończone studia wyższe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Sprawność pod względem psychicznym i fizycznym.
 7. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 8. Co najmniej pięcioletni staż pracy.
 9. Znajomość przepisów, w szczególności:
  • ustawa o samorządzie gminnym
  • ustawa o strażach gminnych
  • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

II  Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizowania pracy i kierowania zespołem.
 2. Umiejętność podejmowania decyzji.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Cechy charakteru; samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.
 5. Dyspozycyjność.
 6. Preferowane doświadczenie w pracy w straży gminnej/miejskiej, policji, administracji publicznej.
 7. Ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych.
 8. Znajomość topografii Gminy Wałcz. 

III  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:

 1. Kierowanie pracą referatu Straży Gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wg ustaw i prawa miejscowego oraz jednocześnie, zgodnie z potrzebami, wykonywanie zadań strażnika gminnego.
 2. Dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie Gminy Wałcz  i dostosowywanie zadań do występujących zagrożeń i pojawiających się potrzeb, tworzenie harmonogramów działań.
 3. Organizowanie i utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z podmiotami współdziałającymi ze Strażą w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 4. Opracowywanie i wdrażanie przyjętych przez Wójta programów zapewniających poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
 5. Zapewnienie racjonalnego wykorzystania środków wyposażenia służbowego.
 6. Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących funkcjonowania Straży i rezultatów prowadzonych działań.

 

IV  Warunki pracy:

 1. W pracy na stanowisku Komendanta występuje zarówno wysiłek umysłowy jak i fizyczny.
 2. Praca siedząca przy komputerze w budynku Urzędu Gminy oraz praca patrolowa na terenie Gminy Wałcz.
 3. Praca samodzielna, praca w grupie, narażona na szczególne obciążenie psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, związana ze stresem wynikającym z dużej presji w zakresie wydawania obiektywnej decyzji.
 4. Przeciętnie 40 godzin, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, również w systemie równoważnym, w razie potrzeb praca zmianowa.
 5. Pierwsza umowa o pracę na czas określony.
 6. Planowane zatrudnienie wyłonionego kandydata nastąpi po zasięgnięciu opinii na jego temat od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

 

   V  Zainteresowane osoby prosimy o złożenie (przesłanie) następujących dokumentów:

 1. Kopię dowodu osobistego.
 2. Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (świadectw pracy, szkoleń).
 4. CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2015 r. poz.2135).
 5. List motywacyjny (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej)
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej wraz z kserokopią wpisu do książeczki wojskowej.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych do wykonywania pracy na stanowisku komendanta/strażnika (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania lekarskie i psychologiczne),
 10. Kserokopia prawa jazdy.
 11. Koncepcja działania Straży Gminnej w zakresie ochrony porządku publicznego i utrzymania czystości na terenie Gminy Wałcz.

VI  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko KOMENDANTA STRAŻY GMINNEJ ” prosimy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz ul. Dąbrowskiego 8  do dnia 8 kwietnia 2016r. do godz. 15.30.

VII   Informacje:

 1. Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub te, które wpłyną do Urzędu Gminy w Wałczu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wyboru kandydata rekomendowanego na stanowisko Komendanta Straży Gminnej w referacie Straży Gminnej dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Wałcz, ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt.
 3. Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wałczu www.bip.gminawalcz.pl.
 4.  

 

Wójt Gminy Wałcz

 Jan Matuszewski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie.pdf (PDF, 901.51Kb) 2016-03-21 14:49:15 647 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 21-03-2016 14:49:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Mackiewicz 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 21-03-2016 14:49:15