Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości gruntowych bezpośrednio przyległych , na sprzedaż nieruchomości rolnej - działka nr 54/3 w obrębie Chwiram, Gmina Wałcz.

WÓJT  GMINY  WAŁCZ

Ogłasza ustny przetarg ograniczony dla  właścicieli nieruchomości gruntowych bezpośrednio przyległych , na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości  rolnej :

 

  1. działka nr 54/3 o powierzchni  0,1495 ha w tym : ( R III b  – 0,0649 ha, R IV a-0,0846 ha  ) położona w obrębie 0084 Chwiram , Gmina Wałcz.

2.   KO1W/00017338/4 

  1. Cena działki netto – 4.200,00 złotych,
  2. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej,
  3. Przetarg odbędzie się  5 maja 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8,
  4. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek.( 50,00 zł.)
  5. Przeznaczenie w planie –  grunty rolne .

 

I . Uzasadnienie wyboru formy przetargu : Sprzedaż tej nieruchomości może nastąpić jedynie na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z powodu tego , że działka nie posiada dostępu do drogi . 

II. Wadium należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Wałcz 24 1240 3712 1111 0000 4363 6691 najpóźniej do dnia 2 maja 2016 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet nabytej działki. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.

Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

III . Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są złożyć następujące dowody potwierdzające spełnienie ww. warunków :

  1. wniosek o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z określeniem nieruchomości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101 , poz. 926 z póź. zm. ) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego.

 

IV. Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest złożenie dokumentów określonych powyżej w pkt. III ppkt. 1-2 , potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wałcz , ul. Dąbrowskiego 8 , najpóźniej w dniu 2 maja 2016 r. do godziny 13.00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej , działka nr  54/3 obręb 0084 Chwiram , Gmina Wałcz” .

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wałcz do dnia  2- 05 - 2016 r. do godziny 15.30 .

V. Osoby , które w terminach i miejscu wskazanym w ogłoszeniu nie złożą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wałcz nie bierz odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VII. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Informacji o nieruchomości  wystawionej do przetargu udziela się w pokoju nr 19 Urzędu Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8 (tel. 067 258 02 41 wew. 21 ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 31-03-2016 13:53:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Pawlik 31-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-03-2016 13:53:57