Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych.

 

  Z A W I A D O M I E N I E    S T R O N

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego- Wójt Gminy Wałcz zawiadamia strony postępowania, że do Urzędu Gminy w Wałczu wpłynął wniosek Państwa Zofii i Marka Michalskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na tuczu brojlerów kurzych.

Przedsięwzięcie polegać będzie na tuczu rzeźnych brojlerów kurzych w ilości do 235.200 sztuk (941 DJP) w jednej obsadzie w planowanych do wybudowania 4 budynkach inwentarskich, instalacji pomocniczych, dróg utwardzonych oraz pasów zieleni na działkach o nr 3/51, 3/59, 3/63 położonych w Różewie.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska jest podanie stronom informacji o:

  1. raporcie mającym na celu ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jakim jest tucz rzeźnych brojlerów,

  2. niezbędnej dokumentacji tj. raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wałcz w godzinach od 8.00 do 14.00

  3. uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl w terminie 14 dni tj. od dnia 28 maja 2012 r. do 12 czerwca 2012 r.

  4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz

W związku z tym stronom przysługuje czynny udział w postępowaniu administracyjnym na każdym jego etapie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 27-06-2012 11:54:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 21-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 27-06-2012 11:54:21