Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kodeks etyczny pracowników urzędu

KODEKS ETYCZNY

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH URZĘDU GMINY W WAŁCZU

 P R E A M B U Ł A

Kodeks etyczny jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć tym , którzy go tworzyli. Kodeks to nie tylko zbiór nakazów i zakazów , lecz również zbiorem pewnych wartości. Nawiązuje do idei pracy samorządowej ,poszanowania godności człowieka , do samostanowienia ,dbałości o równość szans. Zawiera standardy zachowań etycznych, stanowi podstawę do rozwiązywania sporów etycznych. Obejmuje najistotniejsze sfery aktywności pracownika samorządowego. Wraz z rozwojem świadomości społecznej może on ulegać zmianom.

I. GÓLNA  POSTAWA  PRACOWNIKÓW

1. Wysokie morale zawodowe i osobiste.

2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

3. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza pracą.

4. Dbanie o schludny, estetyczny  wygląd zewnętrzny i unikanie wyzywających strojów.

5. Dbanie o jak najlepszy wizerunek Urzędu Gminy.

6. Wstrzymywanie się z prezentacją własnych poglądów politycznych.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ETYCZNA PRACOWNIKÓW WOBEC PETENTÓW

1. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z petentami.

2. Równe traktowanie petentów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry oraz inne cechy osobiste i preferencje.

3. Wrażliwe i delikatne traktowanie osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

4. Udzielenie petentowi precyzyjnej informacji na temat załatwiania danej sprawy w Urzędzie.

5. Nie pozostawać w zażyłych stosunkach z kontrahentami Urzędu , dbać o interesy Urzędu ,nie narażać go na niepotrzebne, nieprzemyślane wydatki oraz chronić powierzony pracownikom majątek i środki publiczne.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ETYCZNA PRACOWNIKÓW WOBEC  WSPÓŁPRACOWNIKÓW

1. Respektować  wiedzę i doświadczenie współpracownika

2. Przestrzegać lojalność zawodową

3. Zachować uprzejmość, życzliwość

4. W ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem

5. W przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim miejscu i czasie.

6. Współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków służbowych.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ETYCZNA  WOBEC  PRACODAWCY

1. Lojalny , życzliwy , uprzejmy dla pracodawcy.

2. Dążyć do usprawniania funkcjonowania Urzędu i ciągłej poprawy efektywności swojej pracy.

V. ZACHOWANIE ZGODNE Z PRAWEM

1. Nie angażować się w działania, które zagrażają prawidłowym wypełnianiem obowiązków i wpływają negatywnie na obiektywizm w podejmowaniu decyzji.

2. Nie ulegać żadnym naciskom, nie przyjmując żadnych zobowiązań i korzyści materialnych wynikających z pokrewieństwa lub znajomości.

3. Unikać wykroczeń za które grozi mandat lub inne kary.

VI. ZACHOWANIE TAJEMNICY.

1. Nie ujawniać informacji poufnych, zastrzeżonych i nie wykorzystywać ich dla korzyści finansowych lub osobistych .

2. Nie ujawniać informacji objętych tajemnica skarbową.

VII. ZARZĄDZANIE , NADZÓR

1. Odpowiedzialni za referat ,samodzielnych pracowników powinni:

- ufać pracownikom  dając im swobodę działania oraz osobistą odpowiedzialność.

- wysłuchać pracowników jeśli maja problemy na niwie zawodowej lub osobistej

- w sposób jawny , konkretny instruować pracowników

 

Kodeks etyczny będzie corocznie poddany dyskusji wewnętrznej a wypracowane wnioski będą wykorzystywane do jego aktualizacji w celu podnoszenia standardu usług świadczonych w Urzędzie, poziomu świadczeń skierowanych do petentów Urzędu oraz wykluczania z praktyki wszelkich przejawów niepoprawności czy nagannego zachowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 06-02-2012 21:52:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 11-02-2012 22:04:49