Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XLIII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2014 - 2018

Rada Gminy Wałcz

  

O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu  27 lutego 2018 r. o godz. 13.oo

w Klubie Seniora+ w Kłębowcu nr 50A

odbędzie się XLIII  SESJA  RADY  GMINY  WAŁCZ.

              

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawy organizacyjne:

   a) stwierdzenie quorum,

   b) przyjęcie porządku obrad,

   c) przyjęcie  protokołu z poprzedniej sesji.

3.  Uroczyste otwarcie Klubu  SENIOR+ w Kłębowcu  przez Wicewojewodę  Zachodniopomorskiego Pana Marka Subocza.   

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za rok 2017.

6. Informacja Wójta Gminy Wałcz z pracy w okresie między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.

 8. Głosowanie nad uchwałami:

1) w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Wałcz.

2) w sprawie dofinansowania remontów chodników przy drodze powiatowej nr 2307z i 2324z,

3) w sprawie  wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata, 

4) w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2018  roku.

5) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r.,

6) w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej,

8) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.

10. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                             

               

Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Cybulska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 20-02-2018 15:21:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kowalska-Kulczyk 20-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 20-02-2018 15:21:07