Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Wałcz

Klauzula informacyjna Urzędu Gminy Wałcz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się interesantów Urzędu Gminy Wałcz, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Wałczu danych osobowych interesantów Gmina Wałcz reprezentowana przez Wójta Gminy Wałcz z siedzibą w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8,78-600 Wałcz, tel. 67 258 02 41
  1.  Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy jest Zuzanna Klocek z siedzibą w Wałczu ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz tel. kont. 67 258 02 41 wew. 58
  1.  Dane osobowe interesantów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy Wałcz ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
  1. Pozyskane od interesantów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  1. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy o archiwach państwowych.
  1. Interesanci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, interesanci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1.  Interesanci Urzędu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  1. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez interesanta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 23-05-2018 14:30:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zuzanna Klocek 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 23-05-2018 14:30:05