Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wałczu - Samodzielny Referent ds. kancelaryjnych.

Wójt Gminy Wałcz
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wałczu

Samodzielny  Referent ds. kancelaryjnych

1 .Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c) nienaganna opinia
d) niekaralność sądowa za ściganie z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
f) wykształcenie wyższe

2.Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem Sekretariatu
b) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
c) posiadanie cech osobowościowych :komunikatywność, kreatywność, sumienność.

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a)  prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy
b)  obsługa centrali telefonicznej,
c)  przedkładanie Wójtowi korespondencji w celu wydania decyzji co do jej przebiegu.
d)  doręczanie korespondencji pracownikom
e)  wydawanie delegacji służbowych
f)  przygotowywanie do wysłania pism i przesyłek pocztowych
g)  organizowanie przyjęć interesantów do Wójta i Zastępcy Wójta

4.Wymagane dokumenty :

a) CV
b) list motywacyjny
c) kopia dokumentu  potwierdzającego tożsamość
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych  kursach , szkoleniach
g) oświadczenie ,że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe(lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

   Oferty należy dostarczyć do  Urzędu Gminy w Wałczu ,ul.Dąbrowskiego 8 w Biurze Obsługi Interesanta, z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Samodzielny Referent ds. Kancelaryjnych) w nieprzekraczalnym terminie do 21 luty 2012r.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wałcz.

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych( Dz.U z 2002r.Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz.U.Nr 223,poz.1458).

 
Wójt Gminy
Piotr Świderski

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 08-02-2012 15:25:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 08-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 08-02-2012 15:25:49