Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 
Zgodnie z  Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wałcz uruchomiono dla mieszkańców Gminy Wałcz punkt odbioru w miejscowości Kołatnik 1 czynny w  dniach i godzinach podanych poniżej:
- poniedziałek, wtorek, środa, piątek  w godzinach  od 8:00  do 14:00
- czwartek w godzinach  od 9:00  do 17:00
do PSZOK przyjmowane są  w ramach stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące ze znajdujących się na terenie gminy Wałcz nieruchomości zamieszkałych, w tym nieruchomości, których właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa, albo dla których obowiązki właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.
Do PSZOK z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są następujące rodzaje odpadów zebranych selektywnie:
a papier i tektura (opakowania papierowe)
b) metale (opakowania z metali)
c) tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych)
d) szkło (opakowania szklane)
e) odpady opakowaniowe i wielomateriałowe
f) odpady niebezpieczne i chemikalia z gospodarstw domowych (farby, rozcieńczalniki, środki ochrony roślin, opakowania i odpady niebezpieczne stosowane w gospodarstwach domowych)
g) przeterminowane leki
h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
i) zużyte baterie i akumulatory
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe
l) zużyte opony – ograniczenie do 4 szt. na rok ( pochodzące z gospodarstw domowych z pojazdów do 3,5 t)
m) odpady budowlane i rozbiórkowe takie jak: odpady betonu oraz gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, kafelki ceramiczne oraz ceramika (bez zanieczyszczeń typu: płyty, w tym kartongips, styropian, papa, ondulina, azbest, plastikowe elementy, siatki, tapety, okleiny, druty i metalowe elementy, papier, szkło i inne).
n) odzież i tekstylia
o) drewno.
 
Odpady wymienione wyżej od  podpunktu  a)  do podpunktu  e) w pierwszej kolejności powinny być odpowiednio zapakowane w przeznaczone do tego worki oraz wystawione przed posesję w dniu odbioru odpadu przez firmę zewnętrzną  według harmonogramu wywozu odpadów segregowanych obowiązującego na terenie gminy Wałcz.
 
 Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
Odpady zawierające azbest, szyby samochodowe i części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, opony z samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (w tym maszyn rolniczych), żużel i popiół z palenisk domowych, odpadowa papa i ondura, żarówki i świetlówki, odpady których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi, odpadów zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający ich identyfikację.
OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICZEJ, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
Wszelkich informacji o pracy PSZOK można uzyskać:
- w Urzędzie Gminy Wałcz – Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 67 258 02 41,
Korzystanie z usług PSZOK jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 12-04-2019 14:51:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Falkowski 12-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 29-10-2021 15:29:01