Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. budowę Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz.

 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ) Wójt Gminy Wałcz podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Pana Łukasza Andryjowicz, 78-611 Szwecja, ul. Tartaczna 3a wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia tj. budowę Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych na działkach o nr 402/2 i nr 403/2 położonych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz. Postępowanie ma na celu udostępnienie społeczeństwu wszelkich informacji w powyższej sprawie, które zakończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska jest podanie społeczeństwu informacji o :

  1. raporcie określającym potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jakim jest przetwarzanie tworzyw sztucznych w planowanym do adaptacji budynku po byłej galwanizerni położonym we wsi Szwecja,

  2. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyłożony jest do wglądu w dni robocze w Urzędzie Gminy Wałcz w godzinach od 8.00 do 14.00

  3. uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 06 grudnia 2012 r. do 28.12.2012 r.

  4. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz

 

JM/JM

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 04-12-2012 13:32:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 04-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 04-12-2012 13:32:33