Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie w sprawie wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych w budynku po byłej galwanizerni w miejscowości Szwecja.

 

Z A W I A D O M I E N I E     S T R O N

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego- Wójt Gminy Wałcz zawiadamia strony postępowania, że do Urzędu Gminy w Wałczu wpłynął wniosek Pana Łukasza Andryjowicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych w budynku po byłej galwanizerni.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przetwarzaniu tworzyw sztucznych w planowanym do adaptacji budynku po byłej galwanizerni położonym na działkach nr 403/2 i nr 402/2 w Szwecji.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jest podanie stronom informacji i udostępnienie dokumentów:

  1. raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Wałcz w godzinach od 8.00 do 14.00 od

  2. uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 06.12.2012 r. do 28 grudnia 2012 r.

  3. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz

 

Stronom przysługuje czynny udział w postępowaniu administracyjnym na każdym jego etapie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 05-12-2012 09:41:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 05-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 05-12-2012 09:41:01