Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/198/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-12-30 14:20:43
dokument Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Wałcz na lata 2021 - 2025 2020-12-31 09:31:44
dokument Uchwała Nr XXVIII/196/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wałcz na rok 2021 2020-12-31 09:28:04
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/195/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a Nadleśnictwem Płytnica 2020-12-30 16:01:04
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/194/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej w miejscowości Wałcz, ul. Dąbrowskiego 6 2020-12-30 15:58:44
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/193/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wałcz na lata 2021-2023 2020-12-30 15:55:52
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/192/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Wałcz na lata 2021-2026 2020-12-30 15:51:23
dokument UCHWAŁA Nr XXVIII/191/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wałcz na lata 2021-2026 2020-12-30 15:35:26
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/190/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2021r. - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI 2020-12-30 14:26:47
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/189/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2020-12-30 15:29:27
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/188/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru operatora i formy realizowania usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-12-30 15:26:18
dokument UCHWAŁA NR XXVIII/187/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021. 2020-12-30 14:27:53
dokument UCHWAŁA NR XXVII/185/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-12-30 14:35:48
dokument UCHWAŁA NR XXVI/181/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych 2020-12-30 14:37:55
dokument UCHWAŁA NR XXV/180/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-12-30 14:39:19
dokument UCHWAŁA NR XXV/174/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-30 14:46:11
dokument UCHWAŁA NR XXV/173/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej 2020-12-30 15:21:14
dokument UCHWAŁA NR XXV/172/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wałcz, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja 2020-12-30 15:19:59
dokument UCHWAŁA NR XXIV/171/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-12-30 15:18:20
dokument UCHWAŁA NR XXIV/168/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/244/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą ,,Gminna Biblioteka Publiczna w Karsiborze? 2020-12-30 15:16:33
dokument UCHWAŁA NR XXIV/167/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-12-30 15:15:14
dokument UCHWAŁA NR XXIV/166/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej 2020-12-30 15:13:48
dokument UCHWAŁA NR XXIII/163/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy: "Polowa" w miejscowości Kłębowiec 2020-09-03 13:37:29
dokument UCHWAŁA NR XXIII/162/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic: Polowa i Babicka w miejscowości Kłębowiec 2020-09-03 13:36:26
dokument UCHWAŁA NR XXIII/161/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-09-03 13:34:31
dokument UCHWAŁA NR XXII/157/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-09-03 13:31:51
dokument UCHWAŁA NR XXII/156/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic: Sosnowa i Brzozowa w miejscowości Szwecja 2020-09-03 13:30:30
dokument UCHWAŁA NR XXII/153/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Wałcz z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz 2020-09-03 13:28:44
dokument UCHWAŁA NR XXII/152/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2020/2021 2020-09-03 13:27:35
dokument UCHWAŁA NR XXI/147/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu 2020-06-19 15:29:06
dokument Uchwała Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Wałcz od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiących własność Skarbu Państwa 2020-06-19 15:25:04
dokument Uchwała Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na własność Gminy Wałcz od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiących własność Skarbu Państwa 2020-06-19 15:22:49
dokument UCHWAŁA NR XXI/144/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-06-15 11:39:48
dokument Uchwała nr XXI/143/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2020-2023. 2020-06-25 14:34:06
dokument UCHWAŁA NR XXI/142/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-06-15 11:05:54
dokument UCHWAŁA NR XXI/141/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Wałcz. 2020-06-15 11:05:00
dokument UCHWAŁA NR XXI/140/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Wałcz. 2020-06-15 11:37:45
dokument UCHWAŁA NR XX/139/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-06-15 11:26:24
dokument Uchwała nr XX/138/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2020-2023. 2020-06-25 14:45:16
dokument UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na wsparcie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu 2020-06-15 11:20:16
dokument Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dofinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 178 na terenie miejscowości Gostomia 2020-06-15 11:17:07
dokument UCHWAŁA NR XX/135/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2020-06-15 11:10:42
dokument UCHWAŁA NR XIX/134/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-03-26 13:56:47
dokument UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA - UCHWAŁA NR XIX/133/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wałcz w 2020 roku. 2020-03-26 13:53:36
dokument UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 2020-03-26 13:41:51
dokument UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych 2020-03-26 13:40:56
dokument UCHWAŁA NR XVIII/130/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie w 2020r. 2020-03-26 13:39:51
dokument UCHWAŁA NR XVIII/129/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata 2020-05-05 15:34:43
dokument UCHWAŁA NR XVIII/128/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Wałcz 2020-03-26 13:38:47
dokument UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA - UCHWAŁA NR XVIII/127/2020 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wałcz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 2020-03-26 13:33:05
dokument UCHWAŁA NR XVIII/126/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny działek gruntu pod drogą wojewódzką nr 179 2020-05-05 15:26:22
dokument UCHWAŁA nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wałcz na rok 2020. 2020-02-03 14:02:58
dokument UCHWAŁA nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wałcz na rok 2020 2020-02-03 13:54:50
dokument UCHWAŁA NR XVII/123/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 3 styczeń 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi radnego Andrzeja Kubiaka na uchwałę nr. XVI/121/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Kubiaka 2020-01-29 08:51:38
dokument UCHWAŁA NR XVII/122/2020 Rady Gminy Wałcz z dnia 3 styczeń 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi radnego Roberta Gąsiorowskiego na uchwałę nr. XVI/120/2019 Rady Gminy Wałcz z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Roberta Gąsiorowskiego 2020-01-29 08:42:16