Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXII Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 12.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

    odbędzie się XXII SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2020 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2019.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wałcz wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok  2019.
 11. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witankowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2020/2021.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Wałcz  z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałcz.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic: Sosnowa i Brzozowa w miejscowości Szwecja. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 8. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                               

 

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Gąsiorowski     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 18-06-2020 15:55:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 18-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 18-06-2020 15:55:57