Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert - 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz

o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert

 

Wójt Gminy Wałcz, działając na podstawie art.15, ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Wałcz, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

W skład komisji mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

d) wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.

 

Zadania komisji konkursowej:

a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia,

b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

Komisja konkursowa ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych w przypadku, gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata,

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,

c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.

 

Każdy członek komisji konkursowej przed rozpoczęciem działalności komisji jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego braku powodów do wykluczenia zgodnie z art. 24 § 1 ust. 1 KPA.

Osoby wybrane do udziału w pracy komisji, przed przystąpieniem do oceny ofert zobowiązane są do zapoznania się z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowieniami Uchwały Rady Gminy  dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Wałcz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

  • Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
  • Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 25 lutego 2021 roku do godz. 15.00 w siedzibie  Urzędu - Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz poprzez złożenie wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  lub przesłanie na adres mailowy: b.sliwinska@gminawalcz.pl.

 

Wójt Gminy Wałcz
Jan Matuszewski
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Formularz ZGŁOSZENIA DO komisji 2021.docx (DOCX, 16.36Kb) 2021-02-19 14:16:45 135 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 19-02-2021 14:16:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Śliwińska 18-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 19-02-2021 14:16:45