Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXXI Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

 O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 12.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

    odbędzie się XXXI SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja Komendanta 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu w sprawie świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Wałcz.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 25 lutego 2021 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat gospodarki odpadami za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2020.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Wałcz za 2020 rok.
 12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na utworzenie nowej linii w zakresie realizowania usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Nakielno-Strączno.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. 
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałcz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Podleśna w miejscowości Szwecja.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2021-2024.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 21.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 22.  Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 19-03-2021 08:33:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 18-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 19-03-2021 08:33:59