Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXXIV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 12.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

odbędzie się XXXIV SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 27 maja 2021 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2020.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wałcz wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok  2020.
 11. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowej linii w zakresie realizowania usług publicznego transportu zbiorowego na trasie Kołatnik-Strączno-Papowo-Prusinowo Wałeckie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2021/2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SP ZOZ „ Leśna Ustroń ” w Tucznie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Wałcz z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od miejscowości Przybkowo do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do końca miejscowości Różewo”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2021-2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 20. Zakończenie obrad.

 

   Przewodniczący Rady Gminy 

              

    Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 17-06-2021 15:43:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 17-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 31-05-2022 15:53:58