Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XXXV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

 

 O B W I E S Z C Z E N I E !

 

Zawiadamia się, że w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

    odbędzie się XXXV SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 24 czerwca 2021 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat realizacji inwestycji na terenie gminy zaplanowanych na rok 2021.
 7. Informacja z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za I półrocze 2021.
 8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wałcz za I półrocze 2021 r.
 9. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wałcz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (Nakielno)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (Ostrowiec)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu opon do samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes BENZ.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 2307z w miejscowości Rudki”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 2328Z w miejscowości Witankowo”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wałcz innym instrumentem płatniczym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wałcz na lata 2021-2024.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Witowska 19-08-2021 13:38:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 19-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Witowska 19-08-2021 13:38:38