Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie XLV Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 31 marca 2022 r. o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

odbędzie się XLV SESJA RADY GMINY WAŁCZ

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 24 lutego 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wałcz z dnia 8 marca 2022 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja na temat gospodarki odpadami za rok 2021.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.
 9. Sprawozdanie z działalności referatu ds. gospodarki wodno-ściekowej za rok 2021.
 10. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2021.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Wałcz za 2021 rok.
 12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.  
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego. (Strączno, działka nr 86/12)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Wałcz w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (Lubno, działka nr 68/8)  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata. (Nakielno, działka nr 351/1 oraz działka nr 351/2)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wałcz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wałcz.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 21.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 22.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
               
Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Witowska 24-03-2022 15:05:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 24-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Witowska 24-03-2022 15:09:37