Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o terminie L Sesji Rady Gminy Wałcz kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy Wałcz

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 12.00

w sali narad Urzędu Gminy w Wałczu ul. Dąbrowskiego 8

odbędzie się L SESJA RADY GMINY WAŁCZ

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Wałcz z dnia 26 maja 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wałcz z dnia 3 czerwca 2022 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Wałcz z dnia 13 czerwca 2022 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wałcz wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wałcz za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wałcz sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok  2021.
 12. Informacja Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wałcz, w roku szkolnym 2022/2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny działki gruntu pod drogą wojewódzką nr 179.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 1/25 położonej w obrębie Zdbice w drodze bezprzetargowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Wałcz a Nadleśnictwem Wałcz.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 290/7 położonej w obrębie Golce w drodze przetargu nieograniczonego.   
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 73/3 położonej w obrębie Lubno w drodze przetargu nieograniczonego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 1/2 położonej w obrębie Nagórze w drodze przetargu nieograniczonego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 76/4 położonej w obrębie Strączno w drodze przetargu nieograniczonego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 184/1 położonej w obrębie Szwecja w drodze przetargu nieograniczonego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 399/2 położonej w obrębie Szwecja w drodze przetargu nieograniczonego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wolne głosy, komunikaty.
 27.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Robert Gąsiorowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Witowska 15-06-2022 14:52:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Witowska 15-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Witowska 15-06-2022 14:52:05