Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wałcz o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Wałcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WAŁCZ
o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Wałcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wałcz uchwały nr  LXVII/477/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wałcz. Granice obszaru obejmują całą gminę Wałcz w jej granicach administracyjnych.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie od 11 kwietnia 2024 r. do dnia  02 maja 2024 r.

Uwagi i wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wnioski i uwagi należy składać na adres: Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gminawalcz.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wałcz na adres /w246a9xjr7/SkrytkaESP

Formularz do złożenia wniosku lub uwagi do pobrania ze strony BIP Gminy Wałcz

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wałcz.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 8 w Wałczu, pokój w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30) oraz na stronie internetowej pod linkiem: (https://walcz.e-mapa.net/legislacja/mpzp/9871.html).

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór wniosku do planu.pdf (PDF, 297.99Kb) 2024-04-11 07:55:47 153 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Podgórski 11-04-2024 07:55:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Fryc 10-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Podgórski 11-04-2024 13:09:17