Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Wałcz
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Powiadomienie stron i informacja w sprawie uzupełnienia do raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz.

INFORMACJA   WÓJTA  GMINY  WAŁCZ
o  wszczęciu postępowania
 
 
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ) Wójt Gminy Wałcz podaje do publicznej wiadomości informacje,  że inwestor - Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Łukasz Andryjowicz , Wiesław Jodkowski , 78-611 Szwecja, ul. Tartaczna 3a złożył uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych na działkach o nr 402/2 i nr 403/2 położonych w obrębie wsi Szwecja w gm. Wałcz.
 
 Prowadzone postępowanie administracyjne ma na celu udostępnienie  społeczeństwu  wszelkich informacji w powyższej sprawie, które zakończy się wydaniem decyzji.  
 
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska jest podanie społeczeństwu informacji o :
 
1.  raporcie określającym potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jakim jest przetwarzanie tworzyw sztucznych w planowanym do adaptacji budynku po byłej galwanizerni położonym we wsi Szwecja,
 
2.  raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyłożony jest do wglądu w dni robocze w Urzędzie Gminy Wałcz w godzinach od 8.00 do 14.00
 
3.  uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu      i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl  w terminie 14  dni tj. od dnia  28 sierpnia  2013 r.   do 11 września 2012 r.  
 
4.  organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków  jest Wójt Gminy Wałcz

Wałcz 20.08.2013 r.

 

P O W I A D O M I E N I E    S T R O N

 

Wójt Gminy Wałcz działając na podstawie art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks  postępowania administracyjnego powiadamia  strony postępowania,  że do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu przesłano uzupełnienie do raportu sporządzone  przez inwestora - Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych  Łukasz Andryjowicz, Wiesław Jodkowski 78-611 Szwecja ul. Tartaczna 3a dla inwestycji pn.: „Budowa Zakładu Przetwarzania Tworzyw Sztucznych w miejscowości Szwecja na działkach nr 403/2 i nr 402/2  w budynku po zlikwidowanej galwanizerni”.

Po otrzymaniu od inwestora  uzupełnienia do raportu  oddziaływania inwestycji na środowisko, strony mają :

1.     możliwość  zapoznania się z uzupełnieniem  do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  które  wyłożone będzie  do wglądu w Urzędzie Gminy Wałcz w terminie 14 dni w dniach 26 sierpnia 2013 r. do 9 września 2013 r.

2.      możliwość składania  uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej do protokołu i w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Wałcz walcz@walcz.ug.gov.pl  w terminie 14 dni   w dniach 26 sierpnia 2013 r. do 9 września 2013 r.

 

Zgodnie z art. 10 kpa stronom przysługuje czynny udział w postępowaniu administracyjnym na każdym jego etapie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 26-08-2013 12:36:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Matuszewski 20-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 26-08-2013 12:42:55